IQ IQ-Partij IQ IQ

Art. 7 GW

IQ

IQ

2

party1-9

 

Lesestoff für Politiker . Reading-matter for politiciens .

 

www.party1-1-3.jaaaa.net   ccEn  Energy

www.party1-1-5.jaaaa.net   IQ-politics against idiotic politics

www.party1-7-1.jaaaa.net   Europa’s Rettung

www.party1-1   .jaaaa.net   IQ-Parteiprogramm, 3 spearheads

www.party1-1-2.jaaaa.net   Weltverbesserung

www.party1-8   .jaaaa.net   neue-gewaltfreie-kampfformen-de

www.party5-8.  jaaaa.net    Ebola bei Steinzeitmenschen

www.party6-6-8.jaaaa.net   fremdenkritisch-ja-fremdenfeindlich-nein-de

www.party6-11.jaaaa.net    the most-effective-strategy-planned-death-de-gb

www.society6-6.jaaaa.net   6-punkte-im-machtsystem

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

10

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

10

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

Lesbar auf  Smart Phone.  Texte laufen auf Smart Phone länger, brauchen Überlauf.

De verbindende lijn tussen

ongeloofelijke toestanden

 

in de zorg  en

in woningcorporaties

in het energie-sector

in de politie en

in de strijdkrachten

in het politieke stelsel

in het gezondheidssysteem

en  in  de toezicht  daarop

Chiruurg Dr Jansen-Steur en

Horror-tandarts M.v.Nierop

 

Wat hebben de misstanden in de zorg met het chroom6-schandaal in de strijdkrachten te maken? Is dat een vreemde vraag? Misschien ja, als men niet over de ervaringen van het ISO-Instituut beschikt. [ ISO = Instituut Sadisme Onderzoek ]  De normale burger is blind tegenover verschijnselen, die diep in zijn leven kunnen ingrijpen. Bijvoorbeeld kiest hij een tandarts, die hem bijzonder veel vertrouwen inboezemt en landt in een nachtmerrie. Of hij kiest voor een arts, om iets tegen zijn rugkwalen te doen en landt als kreupel in een rolstoel. Of hij kiest een instelling voor een ouder, omdat diens vriendelijke leider hem vertrouwen inboezemt en schikt zijn vader of moeder in de hel. Of een instelling zoals de strijdkrachten zoekt voor het management van onderafdelingen geschikte mannen uit en heeft niet in de gaten, dat een ondergroep van de gekozen groep vreemde motieven heeft en ontplooit, zodra ze management-macht in handen heeft, zieke motieven, gericht op indirect en verstekt pijn doen en beschadigen van anderen. Hen laten werk doen met stoffen, van die ze weten, dat ze kanker veroorzaken, terwijl de werkenden dat niet weten. De onwetendheid van de werkenden is bescherming van de boosdoeners. Of de bevolking stemt in verkiezingen op politici, de het meeste vertrouwen uitstralen en heeft niet in de gaten, dat een ondergroep van de gekozen groep, die dan de regering vormt, vreemde motieven heeft en ontplooit, zodra ze politieke macht in handen heeft, zieke motieven, gericht op indirect en verstekt pijn doen en beschadigen van het volk. Onder voorwendselen (noodstand, noodstandwetten) onnodig hard bezuinigen en de burgers rechten afnemen, en met de olie-industrie en met de pharma-industrie en met de kanker-industrie heulen, collaborerend 3 keer reusachtige schade maken aan de samenleving,

 

In elk geval wordt macht geven aan een persoon of personengroep,

macht over het eigen lichaam, macht over hoogbedaagde geliefden, macht over ondergeschikten, macht over het volk,

en wordt niet voldoende gecheckt, of in de nieuwe machthebbers kwaadaardige motieven aanwezig zijn.

 

Het sadisme-fenomeen is bekend, echter, de volle omvang daarvan is volledig onbekend. Natuurlijk is, dat de zieken zich als bijzonder vriendelijk moeten voordoen. Immers, ze willen iets. Ze schieten hun vriendelijkheids- harpoenen af op hun doelen, daarmee deze aan hen hangen blijven en ze hen onder handen kunnen nemen. Voor e-sadisten zijn anderen lustobjecten. Ze zuigen lust uit hun schade en pijn.

 

Dat is vreeslijk ziek. Het bestaan van die ziekte is een bekend feit. Niet bekend is, dat zich uit de normale vorm van schadevreugde (die niet ziek is) de zieke vorm van schadevreugde heeft ontwikkeld, en dat de zieke vorm erfelijk is (een erfelijk foute verbinding tussen zenuwcellen in de hersenen, wat leidt tot prikkels op het foute centrum: lustcentrum in plaats van onlustcentrum).

 

Het gevolg van de erfelijkheid is, dat wij op vele plekken met groepen van (gecamoufleerde) zieken te maken hebben. De leden van zulke groepen spelen sluw samen.

 

Sinds de wetenschap over de DIM-test beschikt, in het memory van een persoon kan kijken, of er de sporen van zieke intenties aanwezig zijn, kunnen wij goed en snel selecteren. Wij moeten het dan ook doen. Tot nu toe gebeurt dit nog niet. De tegenkrachten overkomen!

 

De zorg zal niet verbeteren, zolang sadisten in de toppen van zorginstellingen zitten, ook als er veel meer geld voor de zorg wordt vrij gemaakt. In de strijdkrachten zullen nieuwe schandalen plaatsvinden en (misschien) later aan het licht komen, zolang sadisten in de toppen zitten. Het gezondheidssysteem zal steeds meer geld kosten, maar geen gezondheid leveren, zolang e-sadisten in de toppen zitten, de politiek zal de klussen niet klaren, maar nieuwe problemen genereren, in collaboratie met olie-industrie, pharma-industrie, kanker-industrie, en doorgaan met reusachtig schade maken aan de samenleving, zolang sadisten in de toppen zitten.

 

Er zijn snelle computers met een slim programma daarop: DIM.

Laten wij daarmee beginnen, DIM in te zetten

en beter te checken dan tot nu !

 

Zie ook party6-1.jaaaa.net ! Punt 6 in het 6-punten-panorama !

 

—–——————————————————————–—

Wie het recht neemt, de regering te vormen, die vragen wij vriendelijk, op vragen van de DIM-Computer antwoord  te geven.

 

—–———————————————————Einde

 

Details:

Op 18-11-2014 kwam in een discussie in de Tweede Kamer na voren, dat voor het zelfde geld sommige zorginstellingen goede zorg leveren, en anderen heel slechte zorg. Er was verbazing over het feit. Maar een verklaring werd niet genoemd. De verklaring is onbekend: In de toppen van de zorginstellingen met slechte prestaties zitten gecamoufleerde e-sadisten-teams. Dat is waarschijnlijk.

 

Staatssecretais Van Rijn verklaarde: “Het ei van Kolumbus is er niet. Anders zou het al zijn gevonden”. Het ei van Kolumbus is er wel: met DIM kan men de e-sadisten uit de toppen schiften, makkelijk en snel. Dus doen!

Hier laat sadisme-onderzoek zijn grote waarde voor de maatschappij zien. Opdekken, wat verborgen is.

 

Het ISO-Instituut werkt met privaat geld.

Misschien eens een subsidie-aanvraag indienen,

met meer geld resultaten uitbouwen en bekend maken:

met een kruimel geld miljarden Euro besparen.

 

 

 

 

GB

 

DE

 

NL