Tekstvak: Wij werken aan
Tekstvak:  oplossingen

Society-

Tekstvak:

IQ.jaaaa.net

 

 

society

Art.7

Grondwet

vrijheid van mening

 

  IQ-Partij

 

Rechten-Plichten-Balans-Partij.

IQ-Partij houdt zich met de grote society-thema’s bezig, met

1..  veiligheid (veiligheid innovatief : meer veiligheid voor minder geld)

2..  zinvolle bevolkingsgroei en onzinnige, gevaarlijke olievlekken-bevolkingsgroei

3..  gezondheid

3.1  gezondheids-informatie voor 50-plussers: voorkomen van kanker en Alzheimer.

3.2 gezondheids-informatie voor ouders: voorkomen schade aan botten en tanden van de jeugd (tanden beugel is een symptoom-correctie) “Het Systeem” verzwijgt wetenschappelijke vondsten. Miljoenen kinderen lijden schade, iedere dag meer.

4..  heerschappij over het geld,  reorganisatie. Geld scheppende privaatbank versus geld scheppende staatsbank. Het eerste is bron van problemen, het tweede heeft positieve effecten.   

5.. heerschappij over de massamedia, reorganisatie. Opbouw van nieuwe info-kanalen, zolang de massamedia door ’verzwijger-groepen’ worden gecontroleerd en misbruikt.

IQ is een kracht tegen hersenspoeling: verspreiding en herhaling van leugens via de massa-media. Voorbeeld 1: de 9/11-leugen, sinds 12 jaar voortdurend herhaald. Voorbeeld 2: de Holocaust-leugen, sinds 75 jaar voortdurend herhaald. Het mega-misdrijf Holocaust werd gepleegd, maar de dader waren: zie society1-4.jaaaa.net.  Hetzelfde leugenpatroon als bij 9/11 ! Anonyme-Finanzmacht-bekommt-Gesicht !

6..  corruptie-controle door DIM, de Test van strategische betekenis.

(DIM: Detecting concealed Information in Memory) 

Doorlichting /reorganisatie van alle machtsstructuren, die kunnen worden misbruikt, om subversieve overheersing door illegale machtsgroepen in stand te houden.

Voorbeeld:  De groep van Tweede-Kamer-Leden en regerings-leden, die subversief onzichtbaar verbonden is aan de olie-industrie, is een factor in de illegale overheersing van de olie-industrie over de maatschappij. De olie-industrie en de krachten daarachter zorgen daarvoor, dat cheap clean energy niet doorkomt, dat de auto’s niet elektrisch rijden enzovoort. De genoemde TK-groep helpt de olie-industrie. Met DIM kan men makkelijk daarachter komen, welke personen tot die mollengroep behoren. Wie is de mol? In het echt! Zodra de mollen door de DIM-controle moeten lopen, rollen bij hen de lijken uit de kast.

IQ maakt zich sterk voor de bouw van een eenvoudige energie-machine, die de olie-industrie kan vervangen, die de huizen in Lokkersum en Groningen kan redden (gas aftappen overbodig). Zie:  cheap-clean-energy.jaaaa.net. Deze energiemachine, in stadium 1, jaar 2000, met een int. Innovatie-prijs bekroond, sinds 2004 vol uitontwikkeld, wordt tot nu toe door de olie-industrie hard onderdrukt.

IQ zet zich in voor de nieuwe natuurkunde AKT (AKT, de Alternatieve Kosmos-Theorie), omdat betere natuurkunde steeds betere techniek heeft voortgebracht.   Zie:   AKT.jaaaa.net

 

 

Tekstvak: Deel van de 
bekroonde 
Website 
party1.
.jaaaa.net


Programma
Profiel
Tekstvak:

 

IQ, de Rechten-Plichten-Partij

Ovaal:

IQ, die Rechten-Plichten-Partij:  Wie zich het recht neemt, ons

te regeren, heeft de plicht, door de corruptie-controle DIM te lopen.

 

more

party

IQ-Partij.  Zie:  IQ.jaaaa.net