IQ IQ-Partij IQ IQ

IQ

Art. 7 GW

IQ

2

party2-2

 

Lesestoff für Politiker . Reading-matter for politiciens .

 

www.party1-1-3.jaaaa.net   EccE  Enough cheap clean Energy

www.party1-1-5.jaaaa.net   IQ-politics against idiotic politics

www.party1-7-1.jaaaa.net   Europa’s Rettung

www.party1-1   .jaaaa.net   IQ-Parteiprogramm, 3 spearheads

www.party1-1-2.jaaaa.net   Weltverbesserung

www.party1-8   .jaaaa.net   neue-gewaltfreie-kampfformen-de

www.party5-8.  jaaaa.net    Ebola bei Steinzeitmenschen

www.party6-6-8.jaaaa.net   fremdenkritisch-ja-fremdenfeindlich-nein-de

www.party6-11.jaaaa.net    the most-effective-strategy-planned-death-de-gb

www.society6-6.jaaaa.net   6-punkte-im-machtsystem

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

10

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

10

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

Lesbar auf  Smart Phone. 

Texte laufen auf Smart Phone länger, brauchen Überlauf.

Chicane-politie,

chicane-ambtenaren en

de oprukkende politiestaat

 

 

Burgers, die duidelijke chicane-acties van (groepen van) politie-agenten beleven, zouden deze beschrijven en op een aantal centrale websites zetten en zich zo weren.

Zo helpen ze de normale politie, een goed beeld te krijgen van blaren van chicane-agenten, die naast en tussen hen actief zijn, undercover.

 

Wij weten: er zijn ondergroepen in de politie, die niet duigen; er zijn ondergroepen, die aan de komst van de politiestaat werken. De geschiedenis met nog niet begrepen elementen daarin heeft een tendens, zich te herhalen.

Dit kan ver gaan:

In Duitsland zijn er grotere ondergroepen in politie-kringen, die men als killer-politie kan beschrijven:  ze werken met profi-killers samen, met excollega’s, die onder een bepaalde mom een killer-bedrijf runnen. Ze camoufleren moorden, die ze als ‘ongevallen’ laten doorgaan. Zo wordt weerstand tegen het ondergrondse machtssysteem in Duitsland met dodelijke geweld weggeruimd.

 

De kwade kringen, die zo bezig zijn, hebben een bepaalde achtergrond.  En ze hebben een bepaalde geschiedenis, met markante hoekstenen.

600 jaar terug gaan in het verleden, dat is voor normale burgers 600 stappen te ver. Toch dik 600 jaar terug, tijdens de grote volksverhuizing, werd ook het volk van de Kaukasus-Askinasis, fysiek sterk, maar door een erfelijke hersenziekte geteisterd, naar westen gespoeld: naar Europa.  Vandaar verhuisde een deel van hen later naar Amerika. In Amerika vonden ze een ideale omgeving, om zich explosief te vermeerderen. Uit deze hotspot trekken met regelmaat Askinasi-groepen terug naar Europa, velen in het kielzoog van een oorlog, welke een US-Askinasi-President heeft aangestoken, in stille en onzichtbare samenwerking met Europese Askinasis (bijvoorbeeld F.D.Roosevelt, de US-president met de kenmerkende Askinasi-naam (Roos en veld, Askinasi-voorouders in NL), hij zelf en zijn minister Henry Morgenthau actief betrokken bij het ontsteken van de alles verwoestende Tweede Wereldoorlog )

 

De vreedheid van de Askinasis /Hunnen, die 376 nC met een sterk leger langs de Donau Europa binnenvielen, staat dik in de geschiedenisboeken beschreven. 75 jaar trokken ze brede bloedsporen door heel Europa. Uitmoorden van het hele Germanenvolk ‘de Burgunder’ is hun bekendste bloeddaad. Dit bloedbad leidde tot hun verdrijving terug naar Zuid-Rusland, Askinasi-Zee/ Kaspische Zee, Zwarte Zee, Kaukasus. 451 nC werden de Hunnen, aangevoerd door hun koning ‘Attila, de Hun’,  op de Katalaunische Velden  geslagen en verdreven. Dat staat in de geschiedenisboeken.

 

Dat de nazaten van deze hersenzieke lustmoordenaren 1000 jaar na hun eerste binnenval, 376 nC, in het jaar 1376 nC opnieuw Europa binnendrongen, listig in kleine trekgroepen opgelost, onder foute namen, dat staat niet in de geschiedenisboeken. Dat werd eerst (in kleine wetenschapperskringen)  bekend, nadat een van de Askinasis (Arthur Köstler) over het verleden van zijn voorouders ging vorsen en zijn vondsten in het boek “Der 13. Stamm” beschreef. Het intussen verdwenen rijk van de Khasaren en de Hunnen, gelegen tussen Kaspische Zee (=Askininasi Zee) en Zwarte Zee en Kaukasus, komt in onze zicht, als bron van de groepen, die bij de oplossing van het rijk naar noord-westen trekken (o.a. voor Dschingis Khan vluchten). De Khasaren en de Hunnen, twee Turkvolkeren, worden als bewoners van het rijk genoemd, waarbij volgens Köstler niet duidelijk is, of het echt twee verschillende volkeren waren of hetzelfde volk, dat onder verschillende namen bekend was. De nazaten van dit volk noemen zich vandaag ’ de Askinasis’ (de mensen, die vroeger aan bij de Askinasis-Zee woonden, aan de Kaspische Zee). Russische vorsers bekrachtigden het beeld, dat Köstler schetst, en vulden het aan:  de Hunnen opnieuw in Europa, niet erkend, onbemerkt.

 

In schril contrast tot de huidige betekenis en het huidige domineren van de verder gegroeide Askinasi-groep in de economie, in de politiek, in de media, in de wetenschap (controle-posities in de universiteiten en in wetenschappelijke instituten) is bij het publiek bijna niets bekend over het bestaan van deze groep. En het weinige, wat bekend is, is fout: dat het om een Joden-groep zou gaan. Echte Joden hebben zwarte krulharen. Het gaat om de gladharige groep van Hunnen, van foute Kaukasus-Joden (en bastarden met de ziekte). Om ‘Joden’, die geen Joden zijn. Omdat deze het grote geld en via het geld de massa-media beheersen, is het niet waarschijnlijk, dat via de massa-media licht op het bestaan van deze groep met de erfelijke hersenziekte wordt geworpen. Via het chaotische Internet gaat het in kleine stappen wel gebeuren.

 

Het smerige machtsnet van de hersenzieken kraken is een grote taak. Naar onze inschatting gaat het kraken het best via zuivering van de politie van blaren van Askinasi-agenten (van die sommige als chicane-agenten opvallen) met de nieuwe DIM-Corruptie-Test.

Zieke Askinasi-agenten zoeken de grens op, om zieke lust te beleven door schade te maken. De grens, die macht-technisch mogelijk is, kan in het Europese land A  chicane plegen zijn, en in het Europese land B moordactiviteiten camoufleren en steunen. Het komt uit een wortel: uit de ziekte. De drijfveer is dezelfde.

 

Groepen van zieken, die de Rechtsstaat doorspekt hebben, ook de rechterlijke macht, produceren aan sommige platsen door opvallende manipulaties opvallend onrecht, zodat men kan vragen: is dat onbekwaamheid, de dingen op de juiste manier te zien, of onwil? Ook hier kan men aanzetten met DIM.

 

Normale politie en ‘burger-soldaten’ kunnen samenwerkend chicane-agenten aanpakken, voor de DIM-Controle-Computer zetten, hun hersenziekte belichten, de drijfveer van chicane, en het net van zieke collega’s ontrafelen. De namen van hun collega’s in de undercover-groepen zitten in hun geheugen. De sterkte van de test is: hij kan in het geheugen kijken.

 

 

Unsere Soldaten des Rechtsstaates, die Applaus bekommen von einer grossen Anzahl zuschauender Bürger, sind gewichtige Gegner der “Schlangengrube”.

 

 

 

IQ-Partei, schlauer als Schlangen

 

Problem: Wie werden wir als Volk

stärker als bösartige Machtgruppen?

Lösung:  Rechtsstaat-Soldaten

 mit der Waffe Korruptions-Test DIM

 

—–—————————————————————— 

Wer sich das Recht nimmt, zu regieren, 

den bitten wir zuerst zum

Korruptions-Kontroll-Computer DIM.

 

—–——————————————————————–— 

Eind party2-2  —————  more

 

 

 

GB

 

 

DE

 

 

 

NL

  Rechtsstaat  innovatief