die in hun groep geen enkele zelfcontrole kennen en uitoefenen, vaak 4 of meer kinderen per zwakke achterstandsvrouw, en met altijd meer “onschuldige kinderhanden” naar altijd grotere stukken van het Nederlandse land grijpen, wat Nederlanders met een vreemd gevoel en met hoofdschudden observeren,

kunnen op een vriendelijke en zachte manier gestopt

worden: met hulp van DNA-techniek, echt innovatief,

op basis van het wetenschappelijke mensbeeld  kern-kleren

IQ, de partij van het IQ-communisme,

lost de Gordiaanse knoop innovatief op, ook met hulp van de IQ-ethiek.

 

Het kapitale probleem, dat in een rap tempo groter wordt, speelt ook in andere EU-landen. De IQ-oplossing is ook daar toepasbaar.

 Wie denkt bij de EU-verkiezingen aan IQ-Partij ?

IQ kan het niet van bekendheid hebben. Wij moeten het van inhouden hebben.

Van IQ kunt u inhouden verwachten, doordachte argumenten.   www.IQ.jaaaa.net

Bevolkingsturbulenties

Gordiaanse knoop

 

 

 

Grote bevolkingsturbulenties, die door onbeteugelde groei van de

zwakste groepen in de maatschappij op gang werden gebracht: door immigranten uit andere continenten, vooral door Marokkanen, Turken, Afrikanen, die ongeremd misbruik maken van burgerrechten,

die in hun groep geen enkele zelfcontrole kennen en uitoefenen, vaak 4 of meer kinderen per zwakke achterstandsvrouw, en met altijd meer “onschuldige kinderhanden” naar altijd grotere stukken van het Nederlandse land grijpen, wat Nederlanders met een vreemd gevoel en met hoofdschudden observeren,

niet these   [geuit door godskinderen-kerken: “Genadig zijn! Allen zijn kinderen van de grote onzichtbare God, die door nog niemand werd gezien” ]

niet anti-these   [De vreemdelingen moeten weg. “Minder Marokkanen!”

(Wilders) en vele anderen. Zie de ruzie tussen Wilders en de Rutte-Asscher-regering met woorden als vergiftiging van de maatschappij. De zo snel als olie-vlekken groeiende immigrantengroepen zijn duidelijk het object van langdurige

diepe ruzie tussen grote kampen, en dus splijtstof. Zie meer-of-minder?-discussie ]

maar synthese    [nieuwe fijne DNA-kleren voor de kinderen van de zwakken, en dan met een hoge IQ. Dan verdwijnen diepe graven tussen mensen!  Niemand verliest, win-win-situatie voor allen. Het meest voor de kinderen. ]

kunnen op een vriendelijke en zachte manier gestopt

worden: met hulp van DNA-techniek, echt innovatief,

op basis van  het wetenschappelijke mensbeeld  kern-kleren,

IQ, de partij van het IQ-communisme,

lost de Gordiaanse knoop innovatief op, ook met hulp van de IQ-ethiek.

 

Het kapitale probleem, dat in een rap tempo groter wordt, speelt ook in andere EU-landen. De IQ-oplossing is ook daar toepasbaar.

 Wie denkt bij de EU-verkiezingen aan IQ-Partij ?

IQ kan het niet van bekendheid hebben. Wij moeten het van inhouden hebben.

Van IQ kunt u inhouden verwachten, doordachte argumenten.   www.IQ.jaaaa.net

Bevolkingsturbulenties

Gordiaanse knoop

IQ-Partij heeft het recht ‘vrijheid van mening’,  Artikel 7 Grondwet,

en kiest voor poster 1.

De namen van de 3 groepen zijn in aller monde.

Waarom zoude IQ ze niet mogen uitspreken?

 

Alleen als poster 1 door de rechter verboden wordt, kiezen wij voor poster 2.

Wij bekritiseren fout gedrag van de genoemde groepen.  Als men dit niet meer mag, dan

bestaat geen vrijheid van mening.  Onze mening laten wij ons niet afpakken.

poster 1.

poster 2.

Grote bevolkingsturbulenties, die door onbeteugelde groei van de

zwakste groepen in de maatschappij op gang werden gebracht: door immigranten uit andere continenten, die ongeremd misbruik maken van burgerrechten,

 Thema 2: 

Grote winst voor allen, als IQ nieuwe techniek kan doorzetten, die echt innovatief is. Deze techniek botst met de interesses van het heersende machtssysteem :   www.MM8-info.jaaaa.net

 Thema 2: 

Grote winst voor allen, als IQ nieuwe techniek kan doorzetten, die echt innovatief is. Deze techniek botst met de interesses van het heersende machtssysteem :   www.MM8-info.jaaaa.net

niet these   [geuit door godskinderen-kerken: “Genadig zijn! Allen zijn kinderen van de grote onzichtbare God, die door nog niemand werd gezien” ]

niet anti-these   [De vreemdelingen moeten weg. “Minder vreemdelingen!”

(Wilders) en vele anderen. Zie de ruzie tussen Wilders en de Rutte-Asscher-regering met woorden als vergiftiging van de maatschappij. De zo snel als olie-vlekken groeiende immigrantengroepen zijn duidelijk het object van langdurige

diepe ruzie tussen grote kampen, en dus splijtstof. Zie meer-of-minder?-discussie ]

maar synthese    [nieuwe fijne DNA-kleren voor de kinderen van de zwakken, en dan met een hoge IQ. Dan verdwijnen diepe graven tussen mensen!  Niemand verliest, win-win-situatie voor allen. Het meest voor de kinderen. ]