IQ, de Rechten-Plichten-Partij:  Wie zich het recht neemt, ons te

  regeren, die heeft de plicht, door de Corruptie-Controle DIM te lopen.

Wie zich het recht neemt, vele zwakke kinderen in de wereld te zetten, heeft de plicht, na te denken over de gevolgen, en daarop te letten, dat zijn grondrechten daar stoppen, waar de grondwetten van anderen beginnen. Hij mag anderen niet onevenredig belasten.

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

10

IQ IQ IQ IQ IQ IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

1O

lijst

Art. 7 GW

www.IQ.jaaaa.net

Text Box: Art. 7 Grondwet of art. 137 StGB? Het OM Arnhem, OvJ Kooij, doet onderzoek op eigen houtje. Er is geen aangifte. De afkorting MAT laat mhr. Kooij niet slapen!

IQ stelt voor, dat MAT-leiders en IQ om tafel gaan zitten en over het begin van de probleem-situatie praten en samen een oplossing vinden.

IQ keurt de politiek van confrontatie van de heer W. af.

Een voorstel van IQ, om de Gordiaanse knoop door te snijden, staat op:

www.party3.jaaaa.net.. Zie ook Tv-spot 3 van IQ !

 

 

 IQ zegt:  Corruptie-Controle  DIM  toepassen !

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

10

IQ IQ IQ IQ IQ IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

1O

lijst

Art. 7 GW

Text Box: Art. 7 Grondwet of art. 137 StGB? Het OM Arnhem, OvJ Kooij, doet onderzoek op eigen houtje. Er is geen aangifte. De afkorting MAT laat mhr. Kooij niet slapen!

 

 

Redenering voor aangifte 1 van IQ:

Door vreemde en foute interpretatie van een ‘profielbeschrijving’ wordt de poging ondernomen, art. 137cde toepasbaar te maken op profiel-beschrijvingen van groepen, en ongewenste profielbeschrijvingen onder straf te stellen. Niet alle personen zijn begrijpelijk en filosofisch zo geschoold als wij en kunnen de vinger zo snel op de denkfout leggen. Met deze foute argumentatie kan een machtsgroep aardig wat verwarring creëren en dan uitputten. Bij IQ niet !

 

Als IQ zegt: “De Marokkanen hebben een overvaller-profiel” zegt dit alleen:  ‘In de Marokkanen-groep zit een groep van overvallers’. Dat is juist. Dit te zeggen behoort tot onze meningsvrijheid. De meeste Marokkanen zijn geen overvallers. Die kunnen niet gekwetst en beledigd zijn. Want wij menen ze niet. Wij menen alleen de ondergroep.

Daarmee valt de art. 137cde –aanval op IQ in zich samen. IQ kwetst geen Marokkanen, die geen overvallers zijn, door ze overvallers te noemen. Dat doen wij niet. Wij zeggen expressis verbis, dat de meesten geen overvallers zijn. Maar de groep heeft een overvaller-profiel, omdat een ondergroep uit overvallers bestaat, en die ondergroep ook nog groter is dan overvaller-groepen in andere Nederlandse normaal-groepen.

Algemeen geldig kan men zeggen:  een relatief kleine chaoten-groep in een normale groep geeft de groep een chaoten-profiel. En het chaoten-profiel wordt sterker, als de verhouding chaoten-groep / normale groep groter wordt, vergeleken met andere groepen.

Vervangt men hier chaoten-groep met overvaller-groep of Jihad-groep, en normale groep met Marokkanen, Turken of Nederlanders, dan heeft men een concrete profielbeschrijving van een groep. Wordt die beschrijving met getallen onderbouwd, dan is dat het beste.

 

Het voorstel van de heer Ter Haar, alleen van individuen te spreken: ‘de persoon A is een overvaller, en de persoon B is een overvaller’ is totaal onbruikbaar. Dan wordt de taal gecastreerd. Dan kan men over niets meer spreken. Dan kan de taal geen overzicht meer bieden.

Veel beter is, te stoppen met de foute interpretatie van een profiel-beschrijving als een uitspraak over elk lid van een groep. Het is alleen een uitspraak over een ondergroep. Dus: Art. 137 c is niet toepasbaar!

 

Andere argumenten ivm beoordeling van groepen en groepenreacties staan in het papier “Het Gesprek” www.party6-6-3.jaaaa.net. Dat is een achtergrond van deze aangifte. Dat maak ik tot onderdeel van deze aangifte.

 IQ, de Rechten-Plichten-Partij:  Wie zich het recht neemt, ons te

  regeren, die heeft de plicht, door de Corruptie-Controle DIM te lopen.

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

10

IQ IQ IQ IQ IQ IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

1O

lijst

Art. 7 GW

www.IQ.jaaaa.net

Text Box: Art. 7 Grondwet of art. 137 StGB? Het OM Arnhem, OvJ Kooij, doet onderzoek op eigen houtje. Er is geen aangifte. De afkorting MAT laat mhr. Kooij niet slapen!

IQ stelt voor, dat MAT-leiders en IQ om tafel gaan zitten en over het begin van de probleem-situatie praten en samen een oplossing vinden.

IQ keurt de politiek van confrontatie van de heer W. af.

Een voorstel van IQ, om de Gordiaanse knoop door te snijden, staat op:

www.society3.jaaaa.net.. Zie ook Tv-spot 3 van IQ !

Voortzetting

Aangifte

wegens machtsmisbruik

tegen OvJ Kooij van het OM Arnhem

 

 

tegen OvJ John Lucas en tegen onbekend: een groep van personen, verbonden met  OvJ Kooij,

die met OvJ Kooij de politie hebben bevolen, mij, de lijsttrekker van de IQ-Partij, te verhoren.

De namen krijg ik nog van de heer Ter Haar. Tenminste heeft hij dat twee keer toegezegd.

Ik,  Gunther Niessen,  lijsttrekker van de IQ-Partij tijdens de EU-verkie-zingen 22. mei 2014, doe aangifte tegen de genoemde personen-kring voor de volgende achtergrond:

Op 10.6.14 had ik een gesprek met de heer Ter Haar uit Arnhem, uitge-zonden door de heer OvJ Kooij. Daarbij kreeg ik informaties, wat de groep voor plannen heeft. Na 2 dagen van analyse van deze plannen doe ik nu aangifte en wacht niet, dat ze hun plannen kunnen uitvoeren.

 

Men kan het zo omschrijven: Ik zet de middelen van de rechtsstaat in tegen een groep, die in onze ogen een stuk onrechtstaat wil realiseren  door duidelijk foute en kunstmatige interpretatie van een tekst, die op een poster van IQ-Partij staat. De bedoeling van de Kooij-groep lijkt te zijn, deze tekst, die met geen wet botst en gedekt is door artikel 7 grond-wet, vrijheid van mening, zo te interpreteren, dat hij met artikel 137cde  wel botst. Een echte overtreding wordt bedreigd met 1 rsp. 2 jaar cel. Mogelijk heeft de groep al een afspraak met een frauderende rechter gemaakt, om een lastige klokken-luider van de nieuwe IQ-Partij mond-dood te maken. In een verspreken sprak de heer Ter Haar van een rechter. Zo kwam naar voren: ze willen hun foute interpretatie van onze tekst aan een rechter voorleggen en een veroordeling doorzetten. Dat kan alleen lukken ivm frauderende rechters. Zulke connecties bestaan, in het bijzon-der in undercover Askinasi-kringen.  IQ-Partij onderschat deze aanval op zijn recht, zich vrij te uiten, niet. Wij willen grote problemen van de maatschappij openlijk discussiëren, als voorbereiding voor oplossingen.

IQ-Partij zit niet in de regering. Niet eens in het parlement. Wij zijn een oppositie-partij. De taak van een oppositie-partij is, de regering te controleren en ze te bekritiseren daar, waar ze fout bezig is.

Wij kunnen dat vrijer doen dan afgevaardigden in het parlement, die in het bestaande machtssysteem met subtiele straffen te maken krijgen, als ze te kritisch worden. In gesprekken met afgevaardigden hebben wij gezien, dat ze onze inspanningen waarderen en onder elkaar positief over ons praten: een nieuwe partij met diepgang en verstand van zaken, die over de hoofdzaken durft te praten!

Zo heeft IQ in TV-spotjes, op posters en in Youtube-videos  ‘drie dood-zonden van Rutte’ voorgedragen en geëist, dat Rutte door de corruptie-controle DIM loopt. 

Rutte weigert, de DIM-test te doen. En Rutte blijft stom.

Mogelijk is de art. 137-aanval op IQ-Partij zijn antwoord.

 

Zo heeft IQ in TV-spotjes, op posters en in Youtube-videos  de olie-industrie bekritiseerd, die saboteert, manipuleert en nog domineert. Ze laat bestaande ccE-technieken niet doorkomen. Zie Energie-Poster EP.

De olie-industrie blijft stom. Mogelijk is de art. 137-aanval op IQ-Partij haar indirecte antwoord.

Zo heeft IQ in TV-spotjes, op posters en in Youtube-videos  het achter-grond-machtssysteem van de grote undercover levende Askinasi-groep beschreven, vele miljardairs uit die groep daarbij, ook de geschiedenis van die groep, afkomstig van de Askinasi-Zee aan de Kaukasus, afkom-stig van Attila, de Hun, en zijn volk, ook de dominante erfelijke ziekte extreem-sadisme in die groep, ook de mega-misdaden van die groep, daaronder  organisatie van WW2 (zie HP3-Poster, www.hp3.jaaaa.net, het samenspel van de Askinasi Hitler met de Askinasi Roosevelt).

Het Askinasi-machtssysteem blijft stom. Mogelijk is de art. 137-aanval op IQ-Partij zijn indirecte antwoord. Ze beschikken over connecties, om onschuldigen te kunnen veroordelen. De foute veroordeling in de vuurwerkramp is zo’n verdacht geval. Het komt voor. Via undercover-bezetting van posten en sluwe fraude kunnen ze stukken onrechtstaat doorzetten. In USA krijgen 10-15% onschuldigen de doods-straf. Dat zijn gedeeltelijk dwalingen, gedeeltelijk lustmoorden van (Askinasi-) rechters.

 

Omdat IQ op een wetenschappelijke achtergrond met verstand van zaken opereert, hebben de 3 tegenpartijen bij een open aanval op IQ slechte kaarten. Dus kiezen ze voor een indirecte aanval. Waarschijnlijk is, dat zij achter de Kooij-aanval zitten.

IQ gaat die aanval niet onderschatten en antwoordt preventief met een aanval via de rechts-staat op de Kooij-groep:  aangifte 1 wegens machtsmisbruik, doorzichtige manipu-latie door foute interpretatie van onze text, en aangifte 2 wegens deelname aan mega-misdrijf:  verdringing van Nederlanders.

De heer Ter Haar heeft de foute argumentatie van Kooij voorgespeeld, zodat IQ daarop kan antwoorden. Zie “Het gesprek”.

 

8

8

8

9

9

9

10

10

10