Mevrouw,

 IQ, de Rechten-Plichten-Partij:  Wie zich het recht neemt, ons te

  regeren, die heeft de plicht, door de Corruptie-Controle DIM te lopen.

Waar wij kinder-excessen zien,

die onze rechten beschadigen, voeren wij

campagne daartegen met de middelen van de

rechtsstaat. Wij hebben het recht, onze mening te zeggen.

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

10

IQ IQ-Partij IQ IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

1O

lijst

Art. 7 GW

IQ

U breekt in de rechten van anderen in - door meer dan 2 kinderen op te voeden. Ze hebben straks alle een woning en een werkplaats nodig.

Daarvan neemt u anderen onevenwichtig veel weg door uw biologische footprint groter dan 2,   bijvoorbeeld 4, 6  of  8.

Als uw kinderen ook nog zwak zijn, zwakker dan gemiddeld, en extra hulp nodig hebben, dan belast u de samenleving bovenop nog meer. Wij vragen u vriendelijk, na te denken over wat u doet  i.v.m. uw biologische footprint.

Indien het niet uw eigen wens is, kind na kind te produceren, zonder halt door sociale gezichtspunten in de huidige maatschappij, zonder blik op beschadigde rechten van derden, maar de wens van uw man (of uw familie, of van uw Iman), dan steunen wij van IQ-Partij u daarin, tegen uw man (uw familie, uw Iman) een “halt!” te zeggen en de pil te nemen.

 

IQ is niet voor dwang-oplossingen, maar voor vriendelijke praat-oplossingen, wat betreft kinder-excessen. De huidige NL-regering is kennelijk voor een zwijg-oplossing*, schijnbaar ongevoelig voor komende problemen, en informeert u niet over uw mogelijke toekomst.  Daarop heeft IQ-Partij kritiek. Wij zijn voor een praat-oplossing en hopen, dat u positief reageert.

 

Beste wensen

IQ-Partij 

www.IQ.jaaaa.net

Tekstvak: Kinder-Excessen

IQ stelt voor,  dat partijen,  MAT-leiders en IQ, om tafel gaan zitten en over het begin* van de probleem-situatie praten en samen een oplossing vinden. IQ keurt de politiek van confrontatie van de heer W. af .

Een voorstel van IQ, om de Gordiaanse knoop door te snijden, staat op:

www.society3.jaaaa.net.   Zie ook Tv-spot 3 van IQ !

Wie zich het recht neemt, vele zwakke kinderen  in de wereld te zetten, heeft de plicht, na te denken over de gevolgen en daarop te letten, dat zijn grondrechten daar stoppen, waar de grondwetten van anderen beginnen. Hij mag anderen niet onevenwichtig belasten.

 IQ.Partij@gmail.com,  T. 06-24 33 44 53