IQ IQ-Partij IQ IQ

IQ

IQ

2

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

10

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

10

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

10

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

10

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

Lesbar auf  Smart Phone.  Texte laufen auf Smart Phone länger, brauchen Überlauf.

Willens en wetens

schade berokkenen

 

E-Sadisme

 

Willens en wetens schade toevoegen, met Chroom 6 of anders, is een gedrag van extreem-sadisten. Normale mensen doen dat niet. Hersenzieke mensen doen dat wel: stiekem anderen schade berokkenen, meestal in groepen, omdat ze zo samen extreem-lol kunnen beleven (je moet het zien om het te geloven!)

Extreem-sadisme (E-sadisme) is een erfelijke ziekte. Daarom ontdekt men vaak een kwade groep, indien men überhaupt iets ontdekt: de zieken weten zich goed te camoufleren. Ze weten goed van zich af te leiden en de schuld aan schade anderen toe te wijzen.

Normale mensen zijn blind tegenover het sadisme-verschijnsel. Het duurt heel lang, totdat ze tot de conclusie komen “Hier klopt iets niet!”, zoals nu in het geval van Chroom-6-schade. En ook dan maken ze bij hun zoektocht naar de reden nog fout op fout: Ze zoeken naar een schuldige persoon, terwijl ‘de schuldige’ een ziekte is, die een personengroep in haar grip heeft. Hier kan de wetenschap helpen. ISO , ‘Instituut Sadisme-Onderzoek’, heeft het fenomeen sadisme voor langer dan 20 jaar onderzocht.

Belangrijk is te weten, dat er 2 soorten van sadisme zijn : 

(a). het normale sadisme, een eigenschap van iedereen: lust beleven bij het zien van (kleine) schade,

(b).  het zieke sadisme:  lust beleven bij het maken van (grote) schade, ook extreem-sadisme genoemd (e-sadisme).

De sadismesoort (b). is een ontaarding van (a), die ontstaat door (erfelijk) foute verbinding van zenuwcellen in de herse-nen. Daardoor wordt het lust-centrum door ‘foute situaties’ geprikkeld: door grote-schade-situaties (in plaats van door kleine-schade-situaties). Zieke personen raken verslaafd aan de extreme lust en gaan over tot  m a k e n   v a n   s c h a d e .

Omdat dit verboden is, werken ze met trucs.

Groepen van sado-zieken zijn er overal te vinden:

* Bestuurders van woningcorporaties, die de huurders chicaneren (Vestia en Vidomes en anderen),

*  Bestuurders van energiecorporaties, die de verbruikers dure-en-vieze-energie opdringen en cheap-clean-energy onderdrukken,

* Bestuurders van artsencorporaties, die wetenschappelijke ontdekkingen, belangrijk voor de gezondheid, onderdrukken,

die succesvolle kankergeneesmethoden saboteren, sinds 20 jaar. Ze zijn organisatorisch zo sterk, dat ze dat voor elkaar krijgen,

dat ze waarschuwende en informatie verspreidende stemmen tot zwijgen kunnen brengen, 

* Machtsconnecties in de legerleiding, die willens en wetens chroom-6-schade berokkenen, jarenlang. Ze zijn organisato-risch zo sterk, dat ze het voor elkaar krijgen, waarschuwende onderzoeken in de doofpot te laten verdwijnen, dat ze informatie verspreidende stemmen over lange tijd tot zwijgen kunnen brengen.

Maar niet voor altijd:  nu heeft zemla-tv het bekend gemaakt en de Tweede Kamer gaat daarover debatteren.

Is alleen de vraag, of de gezonde leden van de Tweede Kamer de echte oorzaak gaan vinden: de hersenziekte extreem-sadisme. ISO (Instituut Sadisme-Onderzoek) doet een poging, hen te helpen. Van extreem-sadisten,  natuurlijk ook ruim aanwezig in de Tweede Kamer (geen controle voor verkiezingen, en ook niet later),  is  niet meer te verwachten dan rookbommen werpen. Alleen de gezonde Kamerleden zijn ontvankelijk voor ISO-informatie. ISO maakt deze attent op de mogelijkheid, de legerleiding van toen en van nu met DIM te laten onderzoeken op de aanwezigheid van de sado-ziekte. Dat is extreem nuttig, omdat er verhalen over de voorbereiding van een Morgenthau-aanval van binnenuit  rondgaan, en  de sado-zieken in de legerleiding zeker weten betrokken zijn en de aanval op ons steunen.

Dat brengt ons tot de vraag:  Hoe zijn alle zieke groepen /sado-groepen met elkaar verbonden? Er zijn 2 mogelijkheden:

(1) Elke groep opereert alleen, weet niets van andere groepen.

* (2) alle sado-groepen hangen samen en zijn organisatorisch verbonden. Onderzoek brengt naar voren, dat (2) geldt.

· De Sado-ziekte komt uit een hot spot (of uit een klein aantal van hot spots). Dat samen met de erfelijkheid verklaart, dat wij  met een historische groep te maken hebben, die zich under-cover beweegt, undercover in alle naties aanwezig is. De aanval van deze groep op ons via Morgenthau-Plan is door een groep van Uni-professoren aangekondigd en te verwachten. Onze taak is, deze aanval door slimme voorbereiding kansloos te maken:  Zie www.party1.jaaaa.net  en ook www.party6-1.jaaaa.net.

 

—–—————————————————————— >>> 3

IQ-Partei:  Wer Verdacht weckt, an Sadistenspielen beteiligt zu sein, der muss zur Sadismus+Korruptions- Kontrolle DIM .

 

—–—————————————————————– >>> 3

 

Meer details: 

Begin oktober 2014 werd een nieuwe horror-arts in de schijnwerpers gezet:  na  Dr. Jansen-Steur, al langer bekend, deze keer een tandarts: Marc van Nierop, die honderden van patiënten het gebit heeft geruïneerd, met voorbedachte raad en met smoesjesverhalen. De patiënten beschrijven hem al een vriendelijke en vertrouwenwekkende man. Natuurlijk moet hij zich als vriendelijk voordoen, om zijn gang te kunnen gaan, extreem-schade maken en extreme lust beleven in zijn zieke hoofd.

De vraag, die opkomt is:  hoeveel vertrouwenwekkende mannen en vrouwen lopen nog rond, met dezelfde ziekte in hun hoofd, die extreemschade maken, maar bekwamer zijn dan Dr. M. van Nierop en daarom minder opvallen, of machtiger dan Dr. Nierop en aanklachten kunnen tegenhouden, dat ze niet in de massamedia en niet in de schijnwerpers komen?

Het ISO-Instituut weet: Het zijn veel meer dan men zou vermoeden.

En om gelijk een concrete groep te noemen, die qua resultaat nog veel ergere dingen doet dan Dr. Van Nierop en niet honderden, maar miljoenen mensen beschadigt: de leiding van de tandartsen-vereniging. Met voorbedachte raad onderdrukt ze een wetenschappelijke vondst, op die de tandarts Dr. Schnitzer in Duitsland heeft attent gemaakt, gedurende vele jaren, in boeken en voordragen, samen met Dr. med Bruker en Prof. Dr. med. Kollath: de vondst van de onderzoeker Dr. med. Pottenger, en vondst, die de gezondheid van het gebit en het hele lichaam kan garanderen, heel belangrijk voor groeiende kinderen, maar ook voor volwassenen:  de rol van verhitte proteïnen, die sluipschade produceren, die klein-schade op klein-schade hopen en in het eind een megaschade produceren en zo de gezondheid van hele generaties bederven. Het stelselmatige verhitten van melk en melkproducten in voedselfabrieken levert een aardig deel van die grootschade op. Alleen in Finland is verhitten van melk verboden. In alle andere landen hebben zich de negatieve krachten doorgezet, produceren degeneratie en  de verbonden ziektes, verbonden met exploderende ziektekosten.  Over de hoogte van die kosten is veel ophef. Iedereen weet het. Maar een van de belangrijkste oorzaken, degeneratie door Pottenger-schaadstoffen, houdt het machtssysteem uit de schijnwerpers. De inzet van Dr. Schnitzer, Dr. Bruker, Prof. Kollath (intussen dood) en een groep anderen was tevergeefs: het machtssysteem van de tandartsen– en artsenverenigingen, de bepalende autoriteit, met macht over de massamedia, heeft ze doodgezwegen en plat gewalst. De helpende informatie van Dr. Pottenger wordt willens en wetens tegengehouden, dringt niet door tot miljoenen en miljarden mensen, die nut daarvan kunnen hebben. En de vertrouwenwekkende figuren in de machtige verenigingen beleven lol, omdat dit zo is. Er zitten veel meer extreem-sadisten aan de hefbomen van de macht dan men zou vermoeden, ‘vertrouwenwekkende figuren’.

Met de DIM-test kan men hen ontlarven.

IQ-Partij zet zich in voor DIM-tests. U ook?

 

Willens en wetens schade toevoegen  - 

extreem-sadisme (e-sadisme)

 

Meer details:

Weet u nog een sadistenverhaal,

dat normaalburgers begrijpen,

dat mensen de ogen kan openen?

 

—–——————————————————————–—  

IQ-Partei:  Wer Verdacht weckt, an Sadistenspielen beteiligt

zu sein, der muss zur Sadismus+Korruptions- Kontrolle DIM .

 

—–————————————————————–—-—–

 

Einde  party1-1-4   ————  more

 

 

 

 

 

 

party1-1-4

DE

GB

NL