IQ-Partij

Partij-Programma

IQ IQ-Partij IQ IQ

IQ

Art. 7 GW

IQ

2

party1-1

 

Lesestoff für Politiker . Reading-matter for politiciens .

 

www.party1-1-3.jaaaa.net   ccEn  Energy

www.party1-1-5.jaaaa.net   IQ-politics against idiotic politics

www.party1-7-1.jaaaa.net   Europa’s Rettung

www.party1-1   .jaaaa.net   IQ-Parteiprogramm, 3 spearheads

www.party1-1-2.jaaaa.net   Weltverbesserung

www.party1-8   .jaaaa.net   neue-gewaltfreie-kampfformen-de

www.party5-8.  jaaaa.net    Ebola bei Steinzeitmenschen

www.party6-6-8.jaaaa.net   fremdenkritisch-ja-fremdenfeindlich-nein-de

www.party6-11.jaaaa.net    the most-effective-strategy-planned-death-de-gb

www.society6-6.jaaaa.net   6-punkte-im-machtsystem

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

10

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

10

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

Lesbar auf  Smart Phone. 

Texte laufen auf Smart Phone länger, brauchen Überlauf.

IQ-Partij streeft naar een maatschappij

met een hoog doorsnee IQ,

zonder parasiterend groeiende groepen met een laag IQ erin,

met een verbindende wereldbeschouwing, die harmonieert  met ervaring en wetenschap,              

zonder splitsende wereldbeschouwingen vol van contradicties en onmogelijkheden, op oude boeken gesteund, die de “Waarheid” verkondigen, boeken als legitimatie en leidraad, met bekerings- en “reddings-geboden” erin, op anderen gericht, die tot bekeringsgeweld voeren, die speciaal tot verborgen of open geweld tegen kinderen voeren en trucrijk via het onderbewuste van kinderen de heerschappij van de oeroud-wereldbeschouwing over volwassenen voortzetten.

Als wij in Europa niet zelfmoord willen plegen, als wij niet in een chaos-storm willen ondergaan, dan moeten wij de stap in de nieuwe wereld zonder vertraging doen. De wissels zijn fout gesteld, richting chaos. IQ heeft ontraadseld, door wie: door de geheimmaatschappij van de Askinasis*/ Illuminati, die sluw met  automatismen werkt, daarom weinig zichtbaar is. Absoluut tijdkritiek, dat wij het roeier nu omlegen!

 

IQ-Partij streeft naar een maatschappij met een modern mensenbeeld, volgens dat het DNA van mensen-generaties een uitwisselbaar kleed is en geen dwang bestaat, om eigen slecht DNA op de kindergeneratie over te dragen. Ouders bezitten de vrijheid, om voor hun kinderen de beste DNA-kleren de kiezen, die beschikbaar zijn, kleren, die een hoog IQ, gezondheid en een vriendelijke natuur verlenen.

 

De bevolking van de planeet Aarde, die om de zon cirkelt, komt van ver vandaan: na 250.000 jaar steentijdperk, na 3000 jaar middel-eeuwen, na 300 jaar van beginnende wetenschap verwacht IQ in de komende 30 jaar de doorbraak tot een moderne maatschappij, zonder doorvererfde ellendeketen.

Periodieke oorlogen zijn zichtbare seinen van de ellendeketen. In de komende periode wordt de keten van ellende, veroorzaakt door DNA- onvolmaaktheden, doorbroken. Een leven van allen op een hoog niveau wordt mogelijk. Wegval van oorlogen en bloeiende cultuur kentekenen de nieuwe tijd. 

 

IQ-Partij wil katalysator van deze ontwikkeling zijn.

Zie ook:  www.IQ.jaaaa.net !

 

 

Speciale maatregelen, die groepenstrijd / oorlogen aan banden leggen en verhinderen, dat de grootste boeven zich onder false flag in het staatsapparaat kunnen verbergen, zijn :  op pag. 2 beschreven.

 

—–——————————————————————  >>>  2

IQ:  Wie het recht neemt, te regeren, die geleiden wij 

vooraf vriendelijk naar de corruptie-controle-computer DIM.

—–——————————————————————  >>>  2

*) Ze  noemen zich zelf ‘de Askinasis’. Wij noemen ze de Askinazis. De WW2-partners Hitler en F.D. Roosevelt  behoorden daarbij. Zie: hp3.jaaaa.net. Onbekende geschiedenis

—–——————————————————————  >>> 

Speciale maatregelen, die boeven de biecht afnemen en groepenstrijd en oorlogen aan banden leggen, zijn :

1. Invoering van de corruptie-controle DIM

2. Vermogensgrens 100 Mill. per person, wereldwijd

3. Genezing van de ziekte extreem-sadisme. Zie:  party1.jaaaa.net

 

Met 1, 2 en 3 wordt de uitschakeling van de undercover Askinasi-Groep voorbereid, die - geleid door hersenzieke miljardairs (Extreem-Sadisten) - nu daaraan werkt, ons met een Morgenthau-hongerdood-oorlog te verrassen (bron: Insider-Biechten).

Tegen de bevolkingen op alle continenten willen de Askinasis gelijktijdig losslaan. Nadat alle anderen verhongerd zijn, is er niemand meer over, om de Askinasis wegens de uitroeiingoorlog te straffen. De Planeet Aarde is dan in het bezit van de Askinasi-Groep.

 

De grootoperatie vernietigingsoorlog in draaiboeken vatten, ze met verdeelde rollen van de lokale Askinasi-Groepen droog oefenen, zodat de plotselinge destructie van de infrastructuren later op rolletjes loopt, dat houdt de binnenste kringen van de Askinasi-Groep vandaag volop bezig:  door onderbreking / vernieling van de toevoer van

1… voedsel,    2… kraanwater,    3… energie     

4… informatie (TV, Radio, Telefonie, Internet) ,

bij 5. vergaande verlamming van de verdediging (politie, leger / Askinasis zitten er undercover op top-posities: wie dat niet gelooft: DIM-test doorvoeren!)   een absoluut chaos creëren en het door gedoseerde ingrepen hier en daar instaand houden is het doel, totdat alle anderen verhongerd zijn.

 

Een gevaarlijk plan! Zulk een aanval kan men niet verhinderen. Toch kan men de aanval uithevelen door voorbereiding op de aanval: per persoon een paar zakken koren (tarwe, gerst, … ) en peulvruchten (linzen, bonen, erwten, … ) en aardappelen en zuurkool in huis hebben, en kombi- vitamines, genoeg voor maanden, en waterfilter, zonoven, houtoven. Daarnaast een generator hebben, om zelf stroom te maken, zolang brandstof beschikbaar is. Deze eenvoudige voorbereiding van velen (vooral in ballingsgebieden /steden) reikt al, om de succes-kansen van het plan sterk naar beneden te schroeven.

IQ-Partij organiseert netten van mensen, die zich zinvol voorbereiden en over Akku-bedreven mobilofonen (Walkie-Talkie’s) met elkaar verbinding houden. Motto ‘Wij slapen niet. Wij zijn klaar wakker!’

 

Natuurlijk zijn er meer programma-punten, maar 1, 2, 3 staan centraal. De visie van de IQ-maatschappij, het weten over de Askinasi-/Illuminati-Groep en 1,2,3 maken het verschil.

2 x 3 = 6 programmapunten staan op party6-1.jaaaa.net .

 

 

—–—————————————————————— 

IQ:  Wie het recht neemt, te regeren, die geleiden wij 

vooraf vriendelijk naar de corruptie-controle-computer DIM.

—–—————————————————————— 

 

Einde  party1-1  —————  more

GB

 

 

 

DE

 

 

NL