IQ IQ-Partij IQ IQ

IQ

IQ

2

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

10

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

10

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

10

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

10

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

Lesbar auf  Smart Phone.  Texte laufen auf Smart Phone länger, brauchen Überlauf.

IQ-Partij in de IQ-Society: Met sterke methodes en wetenschap voor grote doelen.

Met zachte methodes tegen de grote euvels.

 

Moeten wij ons zorgen

maken over de politie?

Hebben wij in Delft binnen de

normale politie een speciale terreurpolitie?

 

Politie-agenten spelen eigen rechter door toepassing van extreem politiegeweld tegen 75-jarige bejaarde bij bliksem-aanhouding na een fake-beschuldiging. 4 sterke politie-agenten gedragen zich tegen de zwakke bejaarde bruut gewelddadig. O.a. plaatsen ze snijdende ijzeren handboeien op de rug, zonder noodzak. Verwonding aan de polsen. Schending van de politie-regels.

Ze interpreteren een huidletsel aan de arm van het ‘slachtoffer’, duidelijk oud, als zojuist toegebracht door de bejaarde beschuldigde. Agenten interpreteren 4 verse 30 cm lange parallelle huidkrassen, die het ‘slachtoffer’ zich met 4 nagels van een hand waarschijnlijk niet door de kleding heen, maar direct op de naakte huid van de romp zelf heeft toegebracht, om haar aangifte aan te dikken, als toegebracht door de 75-jarige bejaarde (voor zich al een heel onwaarschijnlijk verhaal!).

Agenten interpreteren beide letsels, het ernstige oude letsel aan een arm, met blauwe vlekken en bloedingen onder de huid,

en het verse mini-letsel op de romp als saamhorig en zojuist toege-bracht door de bejaarde.

Ze maken (gelukkig?) foto’s daarvan, 20 min na het incident, zodat men het niet samen horen bewijzen kan. (echter, bewijzen alleen dan, als men die scherpe foto’s ook heeft). Ze schakelen geen arts in, maar spelen zelf arts, met snelle conclusies.

De beschuldigde bejaarde heeft het ‘slachtoffer’ aan de letselplekken niet aangetast, laat staan verwond. Verse huidkrassen zich zelf toebrengen duurt 3 seconden. Maar het is onmogelijk, dat de 15-jarige Turkse teenager, woedend, dat zij uit de bejaardenflat werd gestuurd en daar geen lotterijlozen mocht verkopen, zich ook het ernstige letsel aan de arm binnen 15 minuut voor de foto zelf heeft toegebracht. Dus moet er een incident voor de incident geweest zijn met deze verwon-ding: een vechtpartij van het super-agres-sieve meisje met iemand anders. Dat kan men uitzoeken en zo de foute aangifte bewijzen. Maar alleen, als men snel is, de scherpe foto’s heeft en bij het onderzoek niet belemmerd wordt.

 

De aangehouden 75-jaarige bejaarde zit, beroofd van al zijn persoon-lijke spullen, 5 uur lang in een koude politiecel. Hij heeft recht op bijstand door een arts wegens gezondheidsproblemen, o.a. ernstige bloedsomloopstoringen, maar krijgt dit recht niet. Hij vraagt om een arts wegens een aanval van duizeligheid. In 5 uur tijd komt geen arts. Er had van alles kunnen gebeuren. Dodelijke afloop niet uitgesloten.

 

Tijdens het fouilleren op het politiebureau  weer toepassing van grof geweld. Als hij zijn verwondingen door enge ijzeren handboeien met zijn smart-phone wil vastleggen, neemt de schuldige agent hem het smartphone weg met de woorden: “U bent aangehouden. U heeft geen rechten meer. U mag het smartphone niet gebruiken.”

 

Tijdens het verhoor dikt de rechercheur het verhaal van de bejaarde met eigen woorden aan, die precies passen bij het oude letsel van het ‘slachtoffer’:  ‘beetgepakt bij een arm’ en weigert eerst hardnekkig, het ‘beetgepakt’ te verwijderen, ofschoon de beschuldigde daarop aandringt. Verder verweigert de rechercheur de bejaarde het recht, in een eigen toevoeging aan het bericht de toegepaste politiegeweld, o.a. via extra enge snijdende ijzeren handboeien, te beschrijven. Hij weigert ook, de duidelijke sporen van de politie-geweld aan de polsen te foto-gra-feren. Hij stelt, dat het boeien terecht was, waartegen de advocate van de bejaarde van schending van de politieregels spreekt.

 

De manipulerende rechercheur (berichtschrijver)  en het speciale aanhoudingsteam van 4 agenten, dat bliksemsnel ter plekke was, 10 minuut na het incident, trekken dus aan een lijn.

 

Ook de rechercheur slaagt er niet in, om het samen horen van de beide letsels in vraag te stellen: hij ziet bewust maar een mogelijkheid. Hij vraagt geen arts. En hij laat geen arts voor de bejaarde komen. (Is er een samenhang? Bang, dat door een arts een bedrog aan het licht kan komen?)

Na uren in de koude politiecel, duizelig en zonder hulp van een arts, krijgt de beschuldigde bejaarde 4 foto’s, de basis van de beschuldiging, alleen voor 3 seconden (!!!) te zien. Dan worden ze meteen weer afgepakt. Maar dat is voor hem tijd genoeg. Hij wijst heen op de blauwe vlekken en de bloedingen onder de huid, die in deze vorm nauwelijks zo snel kunnen ontstaan. De rechercheur stelt, dat wel, zonder een arts te vragen. Grof eenzijdig! Wat is de achtergrond? 

(De achtergrond kan men weten: www.society1-5.jaaaa.net)

 

Moeten wij ons zorgen maken over de politie?

Zit een terreurgroep in de politie, die in speciale gevallen bezig wordt?  Het was verbazingwekkend, hoe snel de ploeg ter plekke was:  10 minuut na het incident, op een vrijdag om ca. 17 h, in de drukste tijd. Terwijl normale burgers na een melding vaak 1 uur of langer moeten wachten, op 2 agenten, waren hier 4 agenten na 10 minuut ter plekke, Die snelheid is alleen daardoor te verklaren, dat de familie van het jonge ‘slachtoffer’, dat zich in de bejaarden-flat misdroeg, super-agressief overlast veroorzaakte, bejaarden stoorde en in gevaar bracht en daarom terecht naar buiten werd geleid, via een speciale telefoon-nummer, die bij de normale Nederlandse oer-bevolking onbekend is, een speciale politie-afdeling belde, die de wachtende speciale ploeg meteen op pad stuurde. Kennelijk ook met een speciale geweld-opdracht: toepassing van intimiderende politiegeweld ver buiten de grenzen van de geldende regels.

1 van de 4 agenten maakte foto’s van de ’verwondingen’ van het simulerende ’slachtoffer’ en bemerkte niets vreemds, vraagde geen arts. Hij naam een aangifte op. 

3 van de 4 agenten belden bij de woning van de bejaarde. Als hij niets vermoedend open deed, zeiden ze tegen hem “U bent aangehouden” (dat waren de eerste woorden, die hij te horen kreeg), trokken de overrompelde 75-jarige zonder bevel van een rechter uit zijn woning, en sloegen hem direct voor de woning bruut in de boeien.

 

Ze vermeden het, hem en de simulerende Turkse teenager direct tegenover te stellen, ondanks het totale verschil van de uitspraken en de mogelijkheid van een snelle waarheidsvinding. Dat is onbegrijpe-lijk. Dat zou normale politie hebben gedaan. Dat kan alleen als opzettelijk worden geïnterpreteerd, als manipulatie. Zo manipulerend vervoerden ze de protesterende 75-jarige in snijdende handboeien snel naar het politiebureau.

 

Opvallend was, dat 2 van de 4 agenten van de speciale ploeg langer dan 2 m waren, intimiderend lang. Ook later hadden ze heel veel tijd voor de beschuldigde 75-jarige. Na het verhoor moest de bejaarde zoals een crimineel vinger-afdrukken afstaan en werd gefotografeerd. Gewilde intimidatie! En wie deed dit werk? : de 2.08 m lange agent van de speciale ploeg. 

 

Hebben wij in Delft een speciale afdeling in de politie, die manipulerend angst wil zaaien, met speciale ploegen en rechercheurs daarbij, die samenspelend nep-situaties creëren, feiten selectief zien en verdraaien, om hun doel te bereiken?

 

Oproep aan burgers en aan de eerlijke politie: werkt samen en let op criminele politie!

Wie het ontstaan van politiestaten kent, met wachtende speciale politie-ploegen, die in speciale situaties bliksemsnel op pad worden gestuurd, kan bij het Delftse verhaal al wakker worden.

 

Wat kan men daartegen doen? Dat was tot nu toe lastig. Daarom stekt de politiestaat zijn kop weer op. Toch hebben wij nu dank de wetenschap een zacht middel, om een integere en dienstbare politie te creëren:  Lees www.dim-club.jaaaa.net en wordt lid van de DIM-Club!

 

Volgens zeggen van de rechercheur keek een officier van justitie in Den Haag bij het verhoor in Delft mee. Digitale connectie! Ook hij slaagde er niet in, de twijfel-achtige samenhang van de letsels te herkennen. Want hij besloot meteen, dat de bejaarde straks voor een TOM-gesprek naar de rechtbank moet, en misschien daarna ook nog naar een rechter. Als straks dan ook officier van justitie en rechter de waarheid verkrachten, wat in een politie-staat normaal is, dan hangt de 75-jarige, die zijn kwetsbare buren wilde beschermen, nog een behoorlijke straf boven het hoofd.

Tenminste als de DIM-Club dan nog niet sterk genoeg is, om bedriegende rechters, officieren van justitie en politieagenten uit het ambt te zetten. Wordt dus snel lid!

 

Ps:

Waarom krijgt een beschuldigde, die zegt, fout beschuldigd te zijn, de bewijzen tegen hem niet te zien? Ofschoon hij recht op de stukken heeft. Ofschoon hij het tegenbewijs niet voeren kan, zolang hij de stukken (hier o.a. beschuldigende foto’s) niet heeft. Ofschoon mogelijke getuigen (in de vakantie) verdwijnen.

Eerst na 3 weken kreeg de bejaarde via zijn advocaat de akte. De foto’s daarin waren  niet scherp, maar totaal verkleurd (waarom?), onbruikbaar voor onderzoek. Wil het OM de Turkse teenager en haar familie helpen, straf wegens de foute aangifte te ontwijken?

 

Waarom zei de contactpersoon in het OM (dhr. T. de Bas) twee weken na het incident aan de telefoon, de stukken elektronisch te hebben, maar niet sturen te kunnen? Waarom zei hij, dat het via kopiëren van papier moet gaan, dus de langzame weg? Waarom beklemtoonde hij meerdere keren, dat hij geen garantie kon geven, dat het met een ‘spoed’-toevoeging sneller zou gaan? Dat ook voor een advocaat de langzame papierprocedure geldt?

Handelt het zich hier om een stelselmatige gewilde chicane?  Bewust langzaam in plaats van snel? Om de verdediging te belemmeren en de andere zijde te bevoordelen?

Handelt het zich structureel om een onrechtsysteem?

 

Zie party2-2-2 en party2-2-5 en party1-2-2 als saamhorig .

 

 

Verdere politie-verhalen: society1-6.jaaaa.net.  Eind  party1-2-2.jaaaa.net   ——  more

 

 

party1-2-2

DE

NL

GB