IQ-Partij:  Wie het recht neemt, de regering te vormen, die 

 heeft de plicht, aan de Corruptie-Controle-Compter DIM vragen te beantwoorden.

Overvreemding

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

1O

IQ IQ-Partij IQ IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

1O

Art. 7 GW

IQ

Overvreemding van een door degeneratie verzwakte bevolking

met sterke, mooie, gezonde vreemdelingen met een hoog IQ: men kan alleen daarvoor zijn.

 

Overvreemding van een door degeneratie verzwakte bevolking

met lelijke vreemdelingen met een laag IQ uit chaos- en ontwikkelingslanden:   

men kan alleen daartegen zijn.

 

‘ Overvreemding’ van een door degeneratie verzwakte bevolking met sterke, mooie, gezonde, nog niet degenereerde mensen met een hoog IQ uit het eigen land:

dat is het beste.

 

Volk, ontwikkel jouw land!

Land, ontwikkel jouw volk! Dien het leven!

 

Wat doet de regering? En waarom?

Zie www.party1-1.jaaaa.net

Zie www.party1-7-1.jaaaa.net

 

 

GB

 

DE

 

NL

Party1-7