IQ IQ-Partij IQ IQ

IQ

IQ

2

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

 

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

 

 

Minister President Rutte dekte de

criminele Teeven-deal tussen Teeven

en crimineel K.H. Wat zijn de gevolgen?

 

De meerderheid van de Nederlanders denkt, dat MP Rutte moet aftreden, volgens bureau Maurice de Hond, wegens zijn leugenachtig gedrag in de Teeven-deal-zaak. Ruttex dus!

    Ook IQ-Partij is van mening, dat het voor Rutte hoge tijd is om te vertrekken. Meer nog: wij denken, dat dit ook gaat gebeuren.

    Want nu denkt iedereen, dat Rutte ook verdere criminele deals heeft gedekt en verzwegen, van die wij niets weten.

    Rutte zei herhaaldelijk: “Met de Teeven-deal is niets mis.” 

De Oosting Onderzoeks-Commissie heeft de feiten opgedekt:  

“Met de Teeven-deal is van alles mis”    en laat het aan ons over,

om te oordelen. Dit is ons oordeel: De criminelen zitten niet alleen in de onderwereld, maar ook in de bovenwereld!

 

    Nu struikelt en valt Rutte over een relatief kleine fraudezaak. Vooral, omdat de mensen denken, dat er nog meer aan de hand is, wat ze alleen niet weten, omdat het verzwegen wordt.

    Recht hebben ze: wij van IQ weten meer: 

M.P. Rutte maakt nog 1000 keer meer schade:  

Rutte kent maar verzwijgt surprise-solutions cheap clean energy ten gunste van de olie-industrie. Rutte manipuleert. Rutte is een supporter van de dodelijke olie-industrie. MP Rutte hoort voor een Ecocide-Tribunaal. Zie  www.e11.jaaaa.net . Dit tribunaal zal  - zeker weten  - met de crime-fighter-Computer DIM werken. Dan staat Rutte bloot daar. Met een paar leugentjes kan men die computer niet om de tuin leiden. Pijnlijke onthulling van Tegenlicht TV:  NL onder Rutte-leiding  heeft in het diepste geheim meegeholpen, een internationaal Ecocide-wet te saboteren. Ecocite-wet en ~strafhof zijn er dus nog niet.

    Voor de tussentijd eist IQ-Partij een Onderzoeks-Commissie onder leiding van de heer Oosting over de  cheap clean energy—olie-industrie—zaak. In het bijzonder over surprise solutions cheap clean energy (ssccE) and olie-industrie.

    Zijn er criminele banden tussen personen in het kabinet, in het bijzonder M.P. Rutte en Henk Kamp, en de sluipmoordenaar olie-industrie? Bewezen assassination op meerdere uitvinders. Hun surprise-solutions naar de moord verdwenen! Plus poging tot sluip-moord op andere ontwikkelaars. Plus sluipmoord op klimaat en milieu.

    Onderzoek met krachtige werktuigen! Bij dit onderzoek zijn tests van verdachte personen op hun kennis via de krachtige DIM-Testcomputer onmisbaar. De mogelijkheden van de beschikbare DIM-Computer zijn beschreven in het boek “Wespennester von Betrügern in Machtorganen”. Het boek belicht ook uitvoerig de achtergronden, zowel de historische als ook de medizinische achtergronden.

Zie www.wespennester-von-betruegern.jaaaa.net

Zie  www.e11.jaaaa.net !

Zie  www.Ruttex.jaaaa.net  en  www.party2-0.jaaaa.net !  (Website-Versie text)

 

    Dat de gedwongen afgetreden staatssecretaris Teeven weer opdook als lid van de Tweede Kamer, vonden vele Tweede Kamer leden vreemd. Maar Rutte verdedigde dat met de woorden :  “Mensen zoals Teeven heeft de maatschappij als crime fighter hard nodig”. Kijken wij eens: Teeven liet de crimineel Teven eerder uit de gevangenis lopen, pakte hem 22 miljoen drugsgeld niet af en gaf hem nog 4.7 miljoen mee. Verduisterd voor de belastingsdienst! Is dat crime fighting? Of crime beloning? Wat was de tegenprestatie? “Niets!” zegt Teeven. Natuurlijk gelooft dat niemand. Daar kan weer iets niet door de beugel en wordt daarom verzwegen.

    Het kan goed zijn, dat het om een vriendendienst ging, omdat Teeven en de officiële crimineel H. leden van hetzelfde wespennest van bedriegers zijn, leden van dezelfde secret society. Immers is de secret-society-strategie de beste strategie, om maatschappijen van goedgelovige mensen zoals Nederland uit te buiten en aan het eind te overmeesteren. Dat delen van die wespennesten in de onderwereld en andere in de bovenwereld zitten, behoort daarbij. Voila! Waarom ver-dedigde Rutte Teeven ook hier? Behoort Rutte ook tot de secret society? Is hij een premier met dubbele agenda? Wegens zijn goed her-kenbare Illuminati-politiek (shok-doctine etc) vermoeden velen dat al lang.

Om dit, herkenbaar voor het publiek, uit te zoeken, hebben wij de allerbeste crime fighter nodig, die er is:  de crime-fighter-computer DIM. Die kan in het geheugen van Rutte en Teeven kijken. Daar liggen de feiten! De feiten puur en bloot!

IQ is al 2012 met de eis ‘Inzet van DIM!” openlijk opgetreden. Zelfs op het Binnenhof in Den Haag. Tot nu toe tevergeefs. Waarheid en wetenschap verliezen tegen de macht (maar alleen voorlopig—in het eind overwinnen wetenschap en waarheid). Is het een toeval, dat Rutte en Teven hun ambtsmacht sinds jaren hebben misbruikt, om de crime-fighter-computer DIM buiten de deur te houden? Ze vrezen hem! Waarom?

 

IQ-Partij, Delft

 

Naturally not only Rutte, maar also other suspicious leaders in Euro-pean countries and in Brussel have to go through the test of the crime fighter computer DIM because of their ssccE– hush-up-politics, com-bined with oil-support-politics. Are they victims of impostor-advisers, which the oil-industry has placed around them? Or are they active impostors themselves? The answers are stored in their memory. Via the DIM-crime-fighter-Computer the public can read the answers there.

 

Einde party2-0 ——————  more .

 .

party2-0

DE

NL

GB