IQ, de Rechten-Plichten-Balans-Partij, zegt:  > Wie zich het recht neemt,

ons te regeren, die heeft de plicht, door de Corruptie-Controle DIM te lopen < .

Met deze zin accentueert IQ zijn speerpunt ‘innovatieve Corruptie-Controle’.

In de corruptie-test DIM (Detecting concealed Information in Memory) wordt een persoon via speciale vragen op daderkennis getest. Onschuldige hebben geen daderkennis, komen zonder problemen door de test. Schuldige daarentegen hebben wel daderkennis. De test DIM ontdekt dit zekerder dan ooit en sneller dan uit, en met veel minder kosten: spotgoedkoop.

Tijdens vraag en antwoord observeert de DIM-computer de testpersoon  van binnen en van buiten. Van binnen: zijn geheugenreacties /hersenpotentialen. Van buiten: zijn gelaat  (Computer Face Control, CFC) en verdere lichaamreacties: bloeddruk, adem, huid, stem. 

Armstrong loog 7 jaar. De DIM-Computer ontmaskert hem binnen 7 minuut.

 

Met DIM hebben wij eindelijk een instrument, om slangenkuilen uit te mesten.

Vooral slangenkuilen in de overheid. Slangenkuilen in de overheid maken veel meer schade dan normale criminele bendes.

Iedereen, die meer dan een hersencel heeft, begrijpt, dat een corruptie-controle, die echt werkt, strategische betekenis heeft en ons van veel ellende verlossen kan.

 

Sinds 100 jaar zijn ill-Uminatie-Miljardairs daarmee bezig, via groepen van mollen/slangen de machtsorganen van staten te infiltreren. Omdat er geen werkende ingangscontrole was /is, hebben ze zich binnen dik kunnen vestigen, controleren de gang van zaken, verdedigen de olie-industrie (die ze beheersen /bezitten), torpede-ren cheap-Clean-Energy, laten de massamedia (die ze beheersen /bezitten) bestaande oplossingen doodzwijgen, plegen verdere misdrijven, maken grote schade. Dat is geen conspiracy, maar een partizanen-oorlog tegen vele volkeren gelijktijdig, daaronder tegen ons.

 

IQ, de Rechten-Plichten-Balans-Partij:  Wie zich het recht neemt,

ons te regeren, die heeft de plicht, door de Corruptie-Controle DIM te lopen.

 

Speerpunt nr.1 van IQ:

Art.7, grondwet

 

 

innovatieve Corruptie-Controle

IQ-Partij, slimmer dan slangen

Probleem: Hoe worden wij als volk sterker dan kwade machtsgroepen?

 Oplossing:  Rechtstaat-Soldaten

 met het DIM-wapen

 

more

De drie miljardairfamilies Rothschild (banken-imperium, verkoop van ‘giftige aandelen’,

bron van de wereldcrisis), Rockefeller (industrie-imperium, met controle/bezit olie-industrie), Murdoch (massamedia-imperium, met hersenspoel-praktijken, hamerende herhaling van leugens) staan aan het hoofd van een militairs georganiseerde Clan (de RRM-Clan) en zijn de grootste bedreigers van onze veiligheid en welvaart. 

Met DIM kunnen wij hun mollen herkennen en de boel uitmesten. Aan de slag!

 

Sinds kort is het minder gevaarlijk, tegen de Maffia-Miljardairs actie te ondernemen. RRM - gifslangen kregen een verbod, terug te bijten. Van wie? En waarom?

Van wie:  van een andere geheimorganisatie, van RGS uit Azië, met 6 miljoen militairs georganiseerde leden.

Waarom? : De RRM-Maffia was daarmee bezig, een bio- wapen te ontwikkelen, een virus, dat alleen Aziaten doodt. Dat hebben de Aziaten hen kwalijk genomen!  RGS dreigt, 10.000 bekende kopstukken van de RRM-Clan te doden, als de clan doorgaat met die virus-ontwikkeling. Verder hebben ze politische moorden onder straf gesteld, na een Japanse ontdekking: 200 p-moorden door de RRM-Maffia met een gif, dat hartfalen veroorzaakt, nauwelijks te onderscheiden van een hartinfarct. Nu worden moedige politici en whistleblowers (zoals IQ) en andere krachten van de rechtstaat door de RGS-groep beschermt.

 

RRM heeft een net van slangenkuilen over de maatschappij gelegd, en controleert en manipuleert daarmee. Als wij een slangenkuil hebben ontdekt, dan gaan onze Rechtstaat-Soldaten op pad, werpen licht op de slangen, presenteren de feiten, totdat de slangen vertrekken en schadevergoeding hebben betaald voor alle aangerichte schade.  (party2.jaaaa.net).

 

De bekende feiten maken het waarschijnlijk, dat de RRM-Maffia-Clan de Tweede Wereldoorlog WW2 heeft aangewakkerd. Het is intussen bewezen, dat Hitler een Rothschild-Askinasi was. De RRM-miljardairs hebben hem met veel geld gesteund en hem tot hun mol /Trojaanse Paard gemaakt. De feiten duiden erop: RRM heeft via Hitler WW2 bewust uitgelokt en RRM heeft via hem de Holocaust gepleegd. De feiten duiden daarop, dat RRM via Bush en Cheney  9/11 heeft gepleegd en dat ze een Super-Holocaust plannen, in die ze ons willen laten verhongeren, na een verrassingsaanval op onze erg kwetsbare voedselvoorzieningen, volgens de Morgenthau-Strategie.

 

Leden van IQ hebben in het jaar 2010 aangifte gedaan tegen 2 leden van de RRM-groep, met verwijs op hun onthullende gesprekken over de komende WW3, gedocumenteerd op een video. Maar de politie weigert sinds 4 jaar, die aangifte in behandeling te nemen en het video te onderzoeken: slangenkuil Den Haag. De aangevers van IQ hebben hun nek uitgestoken, maar werden niet vermoord. De 10.000 kopstukken van RRM zijn bang. De bescherming door RGS werkt.

IQ, de Rechten-Plichten-Balans-Partij:  Wie zich het recht neemt,

ons te regeren, die heeft de plicht, door de Corruptie-Controle DIM te lopen.

Art.7, grondwet

Rechtstaat innovatief  -  innovatieve Corruptie-Controle

 

IQ-Partij, slimmer dan slangen

 

Meer resultaten van de Society-Wetenschap zijn te vinden op de Society-Website www.society.jaaaa.net.  Bijv.  www.society1.jaaaa.netwww.society1-4.jaaaa.net

 

more

 

 

 

 

Persverklaring: 

IQ-Partij met innovatieve politiek op de lijst van de Kiesraad voor EU-verkiezingen

 

IQ komt met innovatieve politiek:

Rechtstaat innovatief:  supersterke innovatieve Corruptie-Controle

innovatieve energie-politiek: voor minder geld meer energie

innovatieve bevolkings-politiek:  met nieuwe techniek intelligentere kinderen

innovatieve veiligheids-politiek:  voor minder geld meer veiligheid

met minder ruzie  meer oplossingen

 

Lees Persverklaring over speerpunt 1

(2 pagina’s)  op www.party4.jaaaa.net

 

 

 

IQ, de Rechten-Plichten-Balans-Partij:  Wie zich het recht neemt,

ons te regeren, die heeft de plicht, door de Corruptie-Controle DIM te lopen.

Art.7, grondwet

Rechtstaat innovatief  -  innovatieve Corruptie-Controle

 

IQ-Partij, slimmer dan slangen

 

Meer resultaten van de Society-Wetenschap zijn te vinden op de Society-Website www.society.jaaaa.net.  Bijv.  www.society1.jaaaa.net,  www.society1-4.jaaaa.net

 

more

DE

NL

GB

Deelname van partijen aan EU-verkiezingen is duur:  De staat eist, om het extra moeilijk te maken, dat wij 11.700 op tafel leggen.

3.500 zijn al binnen. Wij zoeken  nog  80 PERSONEN, die ieder 100   bijdragen. Donneer op  NL77 INGB 0006 85 23 63, IQ-Partij .

  Rechtsstaat innovatief

  more

 

 

 

Deel van de

bekroonde

Website

party4

.jaaaa.net