IQ IQ-Partij IQ IQ

IQ

IQ

2

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

10

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

10

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

10

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

10

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

Lesbar auf  Smart Phone.  Texte laufen auf Smart Phone länger, brauchen Überlauf.

Beroep

tegen het besluit van de Kiesraad van 30. juni /11. aug., de waarborgsom 11.250 niet aan IQ-Partij terug te betalen.      

IQ in Delft, 18.9.2014.

 

Gronden, waarop het beroep von IQ rust:

De Kiesraad handhaaft regeltjes en heeft geen rekening daarmee gehouden, dat de regeltjes bij oneerlijke verkiezingen, die de partij kansloos maken, niet toegepast kunnen worden.

De staat /het machtssysteem heeft partijen uitgenodigd, deel te nemen aan de EU-verkiezingen 22. mei 2014. “11.250 waarborgsom te investeren loont, want als de partij met een goed programma en mooie oplossingen voor drukkende problemen komt, dan bestaat er de kans, via stemmen van de kiezers zetels te winnen en ook de waarborgsom terug te krijgen.” Zo kan men de uitnodiging van de staat vertalen.

Achteraf bleek, dat het machtssysteem deze kans actief vernietigde door IQ-Partij (en andere kleine nieuwe partijen, die ook bezwaar voerden) gericht van de toegang tot de staatsmedia TV 1, 2 3 uit te sluiten, de enige reële contactmogelijkheid met miljoenen kiezers. Miljoenen kiezers leerden IQ-Partij helemaal niet kennen en konden daarom ook niet op de goede oplossingen van IQ-Partij stemmen. De oplossingen kunnen nog zo goed zijn: als de kiezer ze niet leert kennen, dan hoort het op. Bij alle verkiezingdiscussies op TV werd IQ uitgesloten. Alleen het bekende partijen-kartel werd toegelaten. Deze manipulatie heeft de afloop bepaald. de goede afloop voor het partijen-kartel, de slechte afloop voor IQ-Partij. Omdat het neerkomt op afpakken van zetels en stelen van de waarborgsom 11.250 , kan de regel “omdat 75% van de kiesdeler niet is gehaald, vervalt de waarborgsom aan de staat” niet worden toegepast.  De waarborgsom 11.250 moet worden terugbetaald aan IQ-Partij. Dat is ons aandrag.

De beslissing van de Kiesraad, niet terug te betalen, is bovendien ongeldig, omdat de beslissers niet door de corruptie-controle DIM zijn gelopen. IQ-Partij accepteert geen beslissingen van personen, die niet door de Corruptie-Controle DIM zijn gelopen. Ook rechters, die hier uitspraken doen, moeten tevoren door de Corruptie-Controle DIM lopen. De test is beschikbaar bij politie en universiteiten. Na eeuwen van manipulatie en bedrog hebben wij met DIM de mogelijkheid, een eeuw van eerlijkheid in te luiden.

 

——————————————————————–-——

IQ-Partij:  Wie het recht neemt, te regeren, die  heeft de plicht, door de Corruptie-Controle DIM te lopen.

——————————————————————

 

 

 

In ‘Brandpunt’ van Zondag, 21.9.2014, werd duidelijk, dat IQ-Partij met de inschatting in haar ‘MATmensen-poster’ (www.party6-6.jaaaa.net) meer dan recht heeft. Het dreigt een schaakMAT van Nederland door de explosieve groei van de low-IQ-immigranten uit Moslim-landen.  Prof. Ruud Koopmans heeft wetenschappelijke recherche gedaan en gevonden, dat

A..  70 % van de Moslims de Koran belangrijker vinden dan de NL-wetten

B..  44% van de NL-moslims fundamentalistisch denken

C..  11% van de NL-moslims bereid zijn, geweld te gebruiken of te ondersteunen tegen ons, ten behoeve van verdediging / doorzetting van de agressieve Islam.

 

11% is geen belangloze kleine groep. 11% is een onbeheersbaar grote groep. Wij zitten dus op een groot aantal van cluster-bommen en weten niet, welke van hen het eerst zal barsten.

Op 6-1-2015 is in Paris, Frankrijk, een kleine clusterbom gebarst: 10 redactieleden van het satireblad Charlie Odba werden door 2 jihadis met Kalashnikovs vermoord. Ook 2 politieagenten werden dood geschoten.

 

Nu heeft het OM Arnhem via machtsmisbruik de gemeentes bang gemaakt, het waarschuwende MAT-mensen-poster van IQ-Partij op de verkiezingsborden te zetten, en IQ-Partij zo schade toegebracht. Geen stemmen voor IQ door deze poster! Andere worgmaatregelen meer, uitsluiting van TV-discussies! En de kiesraad besluit, de schade de vergroten door de 11.250 EURO –waarborgsom niet terug te betalen.

IQ vraagt de rechter, terugbetaling aan IQ te beslissen.

Voor een corrupte rechter is het een koud kunstje, ook op het regeltje heen te wijzen, ongeacht de oneerlijkheid van de verkiezingen.

IQ verwacht, dat de beslissende rechter tevoren door de Corruptie-Controle DIM is gelopen. Anders zal IQ geen besluit als rechtmatig beschouwen.

 

IQ-Partij, voorstand

Delft, 21.9.2014

 

(party6-4-1-beroep-11250euro-nl)

(www.party6-4-1.jaaaa.net)

party6-4-1

GB

 

 

DE

 

 

 

NL