IQ IQ-Partij IQ IQ

IQ

IQ

2

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

10

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

10

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

10

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

10

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

Beroep

tegen het besluit van de Kiesraad van 30. juni /11. aug., de waarborgsom 11.250 niet aan IQ-Partij terug te betalen.      

IQ in Delft, 18.9.2014.  Aanvulling 1.1.2015.

 

Een vergelijking

maakt het duidelijk

 

De staat nodigt partijen tot een wedstrijd uit. De taak is, de eigen verkiezingsinformatie naar 8 miljoen kiezers te brengen. Deze staan op 42 km afstand, op Marathon–afstand, van het startpunt.

“Even nog het startgeld betalen, 11.250 “, zegt de staat. “Dan kan het los gaan met deze eerlijke democratische verkiezingswedloop. In 3 uur moet u de kiezers bereikt hebben.”

 

Nadat de partijen hebben betaald, deelt de staat transportmiddelen uit: De oude bekende partijen krijgen ieder een vloot van vrachtwagens, met die ze binnen 3 uur makkelijk bij de kiezers zijn, met al hun argumenten (dat wil zeggen: ze kunnen deelnemen aan meerdere groot georganiseerde tv-discussieronden, tijdens de beste tv-tijden, en krijgen daar breed contact met de kiezers.)

 

De nieuwe partijen daartegen krijgen ieder 3 kleine handkarretjes voor hun informatie (dat wil zeggen, ze krijgen 3 keer 2 1/2 minuut tv-tijd voor een tv-videospot, goed om 1/10 % van de kiezers te bereiken, in korte vluchtige toevalsontmoetingen, van die nauwelijks iets hangen blijft. Daarmee moeten ze het doen. De kleinen worden geweerd uit alle tv-discussieronden. Als ze deelname eisen, krijgen ze te horen: “Dat gaat niet, helaas. De bezetting van de discussieronden is al lang van tevoren gepland.”

Eigen tv-discussieronden van kleine partijen tegen elkaar, die ook contact met de kiezers kunnen scheppen,  worden ook niet georganiseerd, maar geweigerd. Het resultaat van geen contact met de kiezers is: niet bekend worden. En resultaat daarvan is: niet gekozen worden.

 

De tegenpartij, de Kiesraad, wordt verzoekt te bewijzen, dat hij ook maar een keer de kleine partijen heeft gewaarschuwd: “Jullie worden uit alle grote tv-discussies geweerd. Jullie wordt de enige reële kans, contact met de grote massa van de kiezers te krijgen, door het machtssysteem ontnomen.”  Wel wetend, dat het zo zou lopen, heeft de kiesraad daarover gezwegen, om eerlijke democratische verkiezingen voor te spiegelen en de kleine partijen te belazeren. Hij heeft gezwegen, omdat hij onderdeel van het machtssysteem is.

 

De kiesraad, een staatsorgaan, wiens taak het is, eerlijke verkiezingen te organiseren, zegt, geen invloed te hebben op de staats-TV-zenders NPO1, NPO2, NPO3 en de mediaraad, ook alles staatsorganen. De kiesraad zegt, daarom niets te kunnen doen. Duidelijk is dit maar een voorwendsel. De kiesraad, de mediaraad en de Commissie van Geloofsbrieven schuiven de verantwoording voor de oneerlijkheid van de ’democratische’ verkiezingen tussen zich rond. Ze hebben toegegeven, dat ‘er een probleem is met de toegang van nieuwe partijen tot de media’. Dat wel ! Dat kan de rechter meewegen. De commissie van geloofsbrieven zegt, op voorstellen van de kiesraad te wachten. En de kiesraad doet niets. Zo vreemd is het niet, dat hij geen zin heeft, hier iets te verbeteren, waar hij zelfs een poging heeft ondernomen, IQ via een primitief trucje van de EU-verkiezingen uit te sluiten (aangifte tegen de heer Bakker en helpers loopt). In de ogen van IQ was dat duidelijk een bedrogpoging. Maar de heer Bakker blijft op zijn post. De voorzitter Kummerling laat hem daar zitten. Dus denkt IQ : zolang de heer Kummerling en de heer Bakker de Kiesraad leiden, is van daar niets positiefs te verwachten. Natuurlijk weigeren ze, op testvragen van de DIM-computer te antwoorden. In hun geheugen staat iets geschreven, wat kennelijk niet naar buiten mag komen!

Opvallend is, dat de heer Bakker met geen woord op de corruptie-beschuldigingen van IQ tegen hem reageert. De feiten zijn te duidelijk. Door antwoord en reactie kan hij alleen in nog meer problemen komen. Hij zwijgt en blijft zitten. Indirect zegt hij daarmee: “In het (corrupte) machtssysteem zijn er genoeg personen, die mij de hand over het hoofd houden. Wij spelen samen ons spel en belazeren de bevolking. Eerlijke verkiezingen: hahah!”

 

Nu is de rechter officieel onafhankelijk. Hij kan beslissen, dat de verkiezingen oneerlijk waren, omdat IQ geen reële kans had, bij de kiezers bekend te worden en daarom de 11.250 terug moet krijgen.

 

De rechter kan in oppositie staan tot de oneerlijke delen van het machtssysteem. Hij kan ook deel daarvan zijn. In zijn geheugen staat het geschreven. Via de DIM-computertest kunnen vakmensen die informatie uitlezen.

IQ vraagt de rechter, of hij de DIM-test intussen gedaan heeft. En indien niet, of hij van plan is, om hem nog te doen.

Aan de uitspraak van de rechter zullen wij zien, tot welk deel van het machtssysteem hij behoort.

Zonder toepassing van de DIM-computertest krijgen wij geen zuiver machtssysteem.

 

Wat betreft corruptiespelen van een corruptie-net, undercover aanwezig in de staatsorganen, zie op de website www.sg.tudelft.nl van de TU Delft een video van een lezing van de onderzoeker Willem Middelkoop voor 1000 mensen in der Aula van de TU Delft:

‘Patronen van Bedrog.  Niets is wat het lijkt.’

 

IQ-Partij, voorstand

 

——————————————————————–-——

IQ-Partij:  Wie het recht neemt, te regeren, die  heeft de plicht, door de Corruptie-Controle DIM te lopen.

——————————————————————

PS: Worgmaatregel ‘IQ-verkiezings-poster van de verkiezingsborden geweerd’

in het licht van nieuwe ontwikkelingen in Parijs

 

 Prof. Ruud Koopmans heeft wetenschappelijke recherche gedaan en gevonden, dat

A..  70 % van de Moslims in NL de Koran belangrijker vinden dan de NL-wetten

B..  44% van de NL-moslims fundamentalistisch denken

C..  11% van de NL-moslims bereid zijn, geweld te gebruiken of te ondersteunen tegen ons, ten behoeve van verdediging / doorzetting van de agressieve Islam.

 

11% is geen belangloze kleine groep. 11% is een onbeheersbaar grote groep. Wij zitten dus op een groot aantal van cluster-bommen en weten niet, welke van hen het eerst zal barsten.

Op 6-1-2015 is in Paris, Frankrijk, een kleine clusterbom geborsten: 10 redactieleden van het satireblad Charlie Habdo werden door 2 jihadis met Kalashnikovs vermoord. Ook 2 politieagenten werden dood geschoten.

 

Het OM Arnhem heeft via machtsmisbruik de gemeentes bang gemaakt, het waarschuwende MAT-mensen-poster van IQ-Partij op de verkiezingsborden te zetten, omdat het te negatief zou zijn. IQ-Partij heeft in Parijs heel snel recht gekregen. En dat is maar het begin. IQ-Partij werd door het OM zo schade toegebracht. Geen stemmen voor IQ door deze poster! Andere worgmaatregelen meer. Uitsluiting van TV-discussies had de grootste impact! En de kiesraad besluit, de schade de vergroten door de 11.250 EURO –waarborgsom niet terug te betalen.

IQ vraagt de rechter, terugbetaling aan IQ te beslissen.

 

IQ-Partij, voorstand, Delft, 1.1.2015

(party6-4-2-beroep-11250euro-vergleich-nl) , (www.party6-4-2.jaaaa.net)

party6-4-2

GB

 

 

DE

 

 

 

NL