Rounded Rectangle: De Pest
Wat is de pest van vandaag?
Text Box: Onderzoek
3-punten-programma
als resultaat van onderzoek

Sinds 10 jaar krijg ik, nu op leeftijd 75, geld, zonder ervoor te moeten werken.  Dus heb ik besloten, mijn krachten erop te richten, anderen te helpen, en de maatschappij te helpen. Toen ben ik begonnen, onderzoek te doen: Wat zijn de grootste kwalen van mensen? Hoe kan ik mensen effectief helpen, deze af te schudden?

 

Natuurlijk zijn er meer kwalen dan ik vingers aan een hand heb, om ze te tellen. Maar welke kwaal is de grootste en nog niet overwonnen? Ziekte? Domheid? Oorlog? En wat kan ik daaraan doen?

 

Natuurlijk mag een kwaal niet te groot zijn, dat ik machteloos daarvoor sta!

Ik ben een onderzoeker met maar beperkte krachten. Echter, een onderzoeker kan de pest overwinnen! Zie Pasteur. De onderzoeker Pasteur vond de Pest-bacil, en de zwarte dood, die steeds opnieuw in landen en in continenten de bevolkingen decimeerde, werd in een hoekje gedreven. Grote oorlogen in een hoekje drijven is bijna onvoorstelbaar. Maar kan dat misschien ook, als men door onderzoek de echte oorlogsoorzaken vindt? Vandaag, 100 jaar naar uitbraak van WW1? Immers, onze cultuur is nog jong. Er wacht nog veel, om gevonden te worden. En mijn motief is zeker weten niet klein. Ik ben aan het beginn van WW2 geboren en mijn leven werd sterk meebepaald door oorlogsgebeurtenissen.

 

Wat is de Pest van Vandaag?  Heeft ze een onbekende component, waardoor ze ongrijpbaar is? De onbekende component van de pest was de bacil, onbekend gedurende duizenden jaren, tot Pasteur. Een ‘zwakke’ onderzoeker, die hard-nekkig doorvraagt, met veel tijd, en iedere kleinigheid registreert, kan wel iets ontdekken, dat anderen tot nu toe niet gezien hebben, en zo een verschil maken, en zo een doorbraak tot stand brengen. Dat is de kracht van een onderzoeker met tijd. Een onderzoeker is hardnekkig op zoek naar feiten, naar ‘kleinigheden’, naar puzzelstukken. ‘Onbeduidende’ dingen kunnen heel belangrijk worden, kunnen het ontbrekende schakelstuk in een puzzel zijn. Schilderijen, in puzzelstukjes verdeeld, welke kinderen samenstellen, zijn 2-dimensionaal. De puzzels, waarmee onderzoekers zich bezig houden, zijn niet alleen 3-dimensionaal, maar bevatten als 4. dimensie ook de tijd. Complexe processen in ruimte en tijd reconstrueren: daarom gaat het! En hier om processen, die vele mensen grote schade berokkenen.

 

Wat is de pest van vandaag? Een ziekte? Misschien kanker?

Toen ik begon, mij met kanker bezig te houden, ontdekte ik snel, dat kanker al sinds jaren overwonnen is. Echter, dat wordt niet groot bekend gemaakt. Er zijn zelfs meerdere methoden, om kanker te genezen. Dr. Simoncini, oncoloog en onderzoeker uit Italië, vond rond 20 jaar geleden de echte kankeroorzaak: Candida-schimmelsoorten, schimmels, onzichtbaar klein. Er zijn 10 bepaalde Candida-soorten, die 10 bepaalde soorten van kankerziekte veroorzaken, en 90 Candida-soorten, die ongevaarlijk zijn. Met sterk alkalische stoffen, daaronder het goedkope Soda, kan men Candida-schimmels reduceren en doden.

Houden wij vast: Kanker is niet de pest van vandaag. Er is een factor x, die verhindert, dat deze ontdekking echt bekend wordt. Zo gaat het grote sterven door. De schimmels kunnen hun afbraakwerk bijna ongehinderd blijven doen. Is misschien de factor x de nieuwe pest?

 

Of is Ebola de nieuwe pest?

Met 9Volt-stroom-impulsen, met een bepaalde frequentie en vorm van de impulsen, kan men kleine beestjes reduceren en doden (virussen, bacteriën (ebola-virussen, pest-bacteriën) en schimmels), zonder lichaamscellen te doden.

Ziektes, veroorzaakt door kleine beestjes, zijn daarmee alle overwonnen. Echter, er is een factor x, die verhindert, dat dit groot bekend gemaakt wordt.

Factor x laat mensen aan kanker en aan Ebola sterven en maakt de helpende techniek niet bekend. In tegendeel: als een positief bericht in de pers verschijnt, verschijnen meteen tegenberichten, dat de beschreven techniek niets oplevert en bovendien gevaarlijk is.

 

Zijn oorlogen de oude en de nieuwe pest? Zijn ze niet uit te roeien?

Er zijn groepen, die met regelmaat spanningen omhoog schommelen en oorlogen organiseren en dan aan de zijkant staan en lachend toekijken, en aan beide partijen wapens verkopen en zo rijk worden.

Adolf Hitler (D) en F.D.Rossevelt (USA), beiden in de grip van factor x, hebben een oorlog afgesproken, hebben Duitsland en USA jarenlang bloedig tegen elkaar laten vechten. Deze theorie verklaart alle bekende feiten. Er was de factor x daarbij, wiens onzichtbaarheid verhinderde, dat het bloedspel van die beiden doorschouwd en afgebroken werd. Het spel ging door tot het bittere eind.

 

Er zijn groepen van mensen, die eenvoudige puzzels met weinig puzzelstukken juist samenvoegen kunnen, maar niet grote complexe puzzels met vele puzzel-stukken. Dat lukt hen niet. Daarom kunnen ze zich in complexe situaties geen doorzicht verschaffen en zijn op geloven aangewezen. Met regelmaat laten ze zich door anderen om de tuin leiden, omdat ze ‘dom’ zijn, ongeschikt, wat betreft complexe puzzels. Hun intelligentie is laag, om de 100 is hun IQ, of zelfs daaronder. Daarom lukt het hen niet, de gebeurtenissen in hun leefomgeving alert te vervolgen, vreemde dingen en vreemde seinen tijdig te bemerken en te reageren, en aankomende schade krachtig af te blokken.

Is deze domheid de pest van vandaag, omdat ze de bodem is van ongewenste ontwikkelingen, van sterven door overwonnen ziektes, en van sterven in onnodige oorlogen? Moet deze pest met DNA- engineering worden aangepakt?

Zie www.society3.jaaaa.net ! Of is de factor x, die de dommen misleid en hen schade of dood toebrengt, de pest van vandaag? Of is de combinatie van domheid en factor x de pest van vandaag?

 

Hoe kunnen wij de factor x beschrijven? Is hij een ziekte?

De factor x zetelt in mensen. Maar niet in normale mensen. Want deze organise-ren geen oorlogen. En deze blokkeren geen vondsten van de wetenschap. Normale mensen laten anderen niet bewust aan overwonnen ziektes sterven.

 

De factor x zetelt in niet-normale mensen, in mensen met een bepaalde ziekte.

Niet onbekend is deze ziekte, maar sinds eeuwigheid bekend. Wat is de naam van deze ziekte? Door kleine beestjes wordt deze ziekte niet veroorzaakt. Hoe dan? Ze wordt vererft. In bepaalde families, groepen, volkeren gaat ze van de ene ge-ne-ratie op de volgende over. Soms dominant. Soms recessief. (Als zieken met gezonden trou-wen, ontvouwt zich het spel dominant-recessief). Over 1000 jaar kan men de ziekte terug vervolgen.

 

Er is een factor gx, de gezonde factor x, die in alle mensen voorkomt. De factor gx is een normale menselijke eigenschap. De factor x is een ontaarding daarvan. Wij kunnen hem ook de factor xx noemen.

 

De factor gx is een normale eigenschap van mensen.

De factor xx is niet normaal, maar de ontaarding van gx.

Deze beide eigenschappen goed kennen, de goede en de slechte, en het verschil goed zien: kan dat mensen helpen? Kan dat hen helpen, niet in vallen te vallen?

Als mensen xx continu voor gx houden, dan verbergt zich xx in feite achter gx en wordt een onbekende en ongrijpbare component.

 

Als kinderen in de circus een clown op de neus zien vallen, dan lachen ze. Dan vertonen ze ………. ? Juist: leedvermaak !  Dat is normaal en gezond. Zo leren kinderen, op te letten en niet te vallen.

Leedvermaak is een intense lust, die in gezonde mensen optreedt bij het observeren van kleinere schadegebeurtenissen. Zodra mensen schade veroorzaken, om deze intense lust te beleven, dan zien wij de zieke vorm van leedvermaak. Dat is de factor xx.

Gezonde mensen veroorzaken geen schade, om zich daaraan te laven. 95 van 100 mensen doen dat niet. Rond 5 van 100 doen dat wel, indien ze het ongezien en ongestraft kunnen doen: de zieken.

Het zieke leedvermaak is de pest van vandaag. Deze pest grijpt om zich, als uit de zieke 5%-groep een 6%-groep en een 7%-groep wordt door sterke vermenig-vuldiging van de zieke kringen en doorgave van de hersenziekte aan de kinderen. Waarschijnlijk is de zieke groep vroeger een 2%-groep geweest en door vele kinderen doorgegroeid over een 3%-groep en een 4%-groep naar de 5%-groep van vandaag. Dat weten wij niet precies. Maar het is waarschijnlijk.

Ook als de zieke groep nog meer macht wint en onder camouflage nog meer schade maken kan, groeit deze pest. In de laatste 200 jaar en sterker nog in de laatste 100 jaar heeft de zieke groep continu meer grip gekregen op de gebeurtenissen. Dat vergt grotere mankracht. Met meer mensen heeft de zieke groep steeds meer chaos gezaaid. De grote oorlogen WW1 en WW2 liggen binnen de laatste 100 jaar. Om 1930 was de zieke groep in USA groot en sterk en rijk genoeg, om WW2 te plannen. In 1933 hadden ze hun Trojaans Paard in Europa gevonden en geplaatst, de dictator Hitler in Duitsland, en 1939 lieten ze hun bloedspel beginnen. Hitler en Roosevelt in afspraak met elkaar lieten de volkeren tegen elkaar vechten.

 

De factor xx wordt wel ondersteund door de factor d, door de factor domheid. Het is eenvoudiger, domme mensen schade te berokkenen dan intelligente mensen. Intelligente mensen doorschouwen de schaakzetten van de dadergroep eerder en weren zich sneller.

 

Een nieuwe en intelligente manier, om zich te weren en de pest van vandaag in een hoek te drijven, is, verdachte personen door de Memory-Test DIM te laten lopen.  (DIM = Doer-Information in Memory). De dader kent zijn hersenziekte. In de test wordt dat zichtbaar. En hij kent zijn maatjes. Zo kan men de undercover-groep oprollen, waarin hij lid is.

Met de ijzersterke test hebben wij een sterk wapen tegen de nieuwe pest.

Nu moeten wij ons wapensysteem ook in stelling brengen: de toepassing doorzetten overal daar, waar het nodig is. Doorzetten heeft met politiek te maken.

Omdat grote oude partijen op de wens, de DIM-test breed in te voeren, onder voorwendselen negatief reageren of simpelweg zwijgen, omdat ze in de grip van de dadergroep zijn, heb ik samen met anderen de IQ-Partij opgericht.

Wij timmeren aan de weg. De IQ-Partij geeft wetenschappers aan de universiteiten steun en stem, als ze voor DIM pleiten. Wij laten ons horen. 

 

Onze inzet is niet tegen de dadergroep gericht, maar tegen de hersenziekte. De daders zijn slachtoffers van hun ziekte. Voor deze hebben ze niet gekozen, maar zijn daarmee geboren. Een deel van hen ziet dat ook zo en betreurt, tot de zieke groep te behoren. Liever zouden ze tot de grote groep van de gezonden willen behoren. Onze bedoeling is, wegen te vinden, om deze hersenziekte te genezen.

De ziekte xx en de ziekte van de lustmoordenaar liggen eng bij elkaar. De zieke drang, schade te maken, komt voor in alle sterktegraden, van licht tot ultrasterk.

Het Instituut Sadisme-Onderzoek (ISO), door mij opgericht, maar sinds een tijdje onder leiding van een jongere onderzoeker, houdt zich met alle dingen rond om sadisme bezig.

 

“Ongeveer alle 50 jaar komt een grote oorlog!”: dat hoort men vaak. Is dat een natuurwet? Nee! Veel waarschijnlijker is, dat een groep van spelers op de achter-grond met de ziekte xx en met de grote macht, die de zieke groep vandaag bezit (een grote groep van miljardairs behoort daarbij), het zo bepaalt en de oorlogen regisseert. Bij deze frequentie kan iedereen in de zieke groep tenminste een keer in zijn leven de oorlogsellende van heel dichtbij zien en met volle teugen genieten.

In 1945 liep de laatste grote oorlog ten einde. 70 jaar geleden dus. Daarom is het logisch, dat na WW1 en WW2 nu WW3 in de maak is. Inderdaad, hoge functionarissen van een universiteit hebben laten doorschijnen, dat de voorbereidingen voor WW3 ver gevorderd zijn, zodat WW3 op korte termijn komt. Met de zieke groep als aanvaller. Met een verrassings-strategie (Morgenthau-Plan), die ons geen kans geeft, als wij onvoorbereid zijn. Zie www.hp3.jaaaa.net !

 

Jaren geleden wandelde ik met een dame van ongeveer 40 jaar langs de oever van een grote rivier. Aan de andere kant lag de stad. Zij was lerares. Over verschillende thema’s ging het gesprek, ook over een etnische groep, die met sluwe trucs burgers in de stad  voor hun karretje spande en in interne gesprekken haar successen gemeen becommentarieerde. Duidelijk vergaarden ze zo sadistenlol. De domheid van de anderen, verbonden met gemeen lachen, was continu gesprek in deze groep. Met grote treurigheid in de stem zei de lerares: “Wij behoren ja ook daarbij.” Zij en haar familie behoorde bij die groep, wat ik niet wist, wat mij verraste. Want ze maakte een heel serieuze indruk, gezond en niet ziek. Dan ging het gesprek over andere onderwerpen verder. Plots zei ze, met blik op de stad: “Ik wens en droom daarvan, dat dit alles”, en ze duidde op de grote mooie stad, “in puin ondergaat”. Om meteen toe te voegen: “Au!”, de hand voor de mond te nemen en verbijsterd te zeggen: “Nu heb ik mij geuit!” Haar wens is duidelijk ziek. Sado-lust over grote schade is ziek. Kleine onbelangrijke schade met lust beantwoorden is normaal. Daarover kan men lachend praten. Bij grote schade ligt dat anders. Dan lust beleven is ziek. En de dame wist dat. Ze kende haar ziekte en de ziekte van haar groep. En ze wilde niet daarbij behoren. Maar ze behoorde daarbij, door geboorte. De ziekte had ze geërfd.

GB

 

DE

 

NL

IQ-wereldgeschiedenis op basis van wetenschappelijke langtijd-analyse

Met welke achtergrondkrachten heb je te maken? Krachten, die zich via ‘false-flag-operation’ verbergen,

om je goed te kunnen controleren en

goed te kunnen raken …...

party1

more

more

more

more

party1,  deel 1.

naar deel 2

more

party1,  deel 1.