Rounded Rectangle: De Pest
Wat is de pest van vandaag?

Text Box: Onderzoek
3-punten-programma
op basis van onderzoek

Ook een vakman vergist zich soms en ziet de ziekte niet van buiten. In veel gevallen wel. In veel gevallen vermoedt een vakman bij bepaalde seinen met recht, dat de sado-ziekte aanwezig is. Maar in sommige gevallen wordt ook hij verrast. De betrouwbare DIM-Test lost het probleem op. 

 

Verhaal 3: Een tijdje geleden won ik een internationale innovatieprijs. Ik had een innovatief energie-systeem ontwikkeld, vrucht van meerjarige inspanningen, iets voor de maatschappij te doen (zie start van het verhaal). Wij verbranden grootschalig kolen en olie. Daardoor ontstaat milieuvervuiling. Met cheap-clean-energy-techniek het tijdperk van grote milieuschade beëindigen was het doel.

In de wind gaat 200 keer van de wereld-energie-behoefte (WEB) om, waarvan men ca. 1% kan pakken en omvormen in stroom. In de hoogte, op 1 km, 2 km, 3 km, zit 95% van de windenergie. In de bodemwind zit maar 5% :  niet genoeg. Daarom heb ik mij op wolkenwind gericht en de wolkenwindmachine Albatross bedacht. Albatross kan meer dan 1 WEB Energie leveren, totaal schoon. Met een paar trucjes is het gelukt, de reusachtige windkrachten boven voor te spannen. Relatief weinige grote machines doen het werk. De zware generator blijft op de grond. De machines staan in 6 km afstand van elkaar. Geen horizonvervuiling!

 

Nauwelijks had ik de prijs op zak, kreeg ik met een vriendelijke oude meneer te maken, die in opdracht van 3 energieconcerns, 2 uit NL en een uit D, de ontwikkeling wilde opkopen. 5000 winst was deel van de innovatie-prijs. Nu boden de concerns 200 keer meer voor de rechten: 1 miljoen . De gesprekken gingen nog over de toepassing van de techniek. Terwijl ik duidelijke afspraken wilde over snelle toepassing in de praktijk, was dat een moeilijk punt voor de meneer en zijn opdrachtgevers. De reeks van gesprekken ging door. In een gesprek bij hem thuis vertelde ik hem een treurig verhaal, een grote schade, die een kennis was overkomen. Verrast zag ik de meneer plots vreemd giechelen. Minutenlang kon hij niet stoppen, hield zich een zakdoek voor de mond en giechelde. Het was een sadisme-aanval, op gang gebracht door mijn schade-verhaal. De meneer was in de grip van de factor xx, in de grip van extreem-sadisme. En zijn maatjes, de concerndirecteurs, voor wie hij verhandelde, waren dat ook. Hun doel was niet, de nieuwe techniek toe te passen, maar schade te berokkenen door ze te laten verdwijnen. 

Ik heb niet getekend. Daarop kreeg ik met een reeks van sabotage-acties  te maken. Heel effectief is sabotage via het patentamt. De concerns hebben controle over de patentbureaus. De patentbureaus weigerden, een patent te geven. Zonder patent gaat geen investor investeren. “Energie is ons domein. Tegen onze wil krijgt niemand een energie-patent”, zei de vriendelijke onderhandelaar van de concerns in een later gesprek, in een vijandige sfeer. Van het patentambt kwam dit korte besluit: “Het patentverzoek is niet te begrijpen.” Ondertekend niet door de examiner, (die weigerde te tekenen, omdat hij vond, dat het besluit bedrog was. Hij vond, dat mijn papier goed te begrijpen was en techniek beschreef, die nog niet eerder was beschreven), maar door de secretaresse van zijn baas. Ongeldig dus! (Er bestaat geen gerechtshof, om tegen het EU-patentambt te klagen). De zieke groep, bezig met schade maken, heeft controle over grote bereiken van de economie, over het patentambt, over de energie-maat-schappijen. Hun standardverhaal is: “Binnen 20 jaar kan 16% van onze energie schoon zijn. Maar daarvoor moeten wij nog grote inspanningen doen en nieuwe dingen ontwikkelen.” Onafhankelijke onderzoekers zeggen: “Met al ontwikkelde, maar gesaboteerde techniek kan men snel 200% van de WEB schoon produceren.”  De macht van de saboteurs aan de ene kant is groot, en het doorzicht van gewone burgers door het energiepuzzel is aan de andere kant zo klein, dat ze betalen en niet vragen en niet doorpakken. Ze laten zich de schade opdringen. Dat levert de zieke spelers op de achtergrond permanent lol op. En ook nog verdere miljarden winst. Maar omdat ze al op vele miljarden winst zitten, is deze bijkomende winst niet bepalend. De lol, gevoed uit extreem-sadisme, is bepalend voor hun gedrag.

De pest van vandaag, de hersenziekte, is actief en maakt slachtoffers. Foute doorverbinding van lust- en onlust-centrum met deelsystemen in de hersenen is de oorzaak van dit gebeuren. Draadjes tussen neuronen, fout doorverbonden!

Vandaag kunnen wij met DIM fout geprogrammeerde hersenen opsporen.

In de toekomst kunnen wij de erfelijke fout genezen.

 

Met grote ijver begon iemand tegen zijn maatje te praten. Ze zagen mij niet. Ik zat achter een zuil. Vol van lol vertelde de ene, dat hij in de hechtenis, waaruit hij zojuist was vrijgekomen, een nog veel betere methode had bedacht, om anderen te verschalken en aan geld te komen, met veel kleinere kans, gepakt te worden.  Hij vertoonde alle tekenen van factor xx, alle tekenen van extreem-sadisme.  Extreem-sadime als drijfveer van bedriegers: waarom is dat zo onderbelicht?  Mag men vermoeden, dat deze visie niet met grote ijver wordt omarmd in het huidige machtssysteem, omdat in het systeem vele functionarissen op beheersende posten zitten, die extreem-sadisme in zich weten? Die zouden zich dan een stuk onveiliger en ongemakkelijker  voelen! 

 

De ziekte extreemsadisme als drijfveer van bedrog,

de ziekte extreemsadisme als drijfveer van oorlogspelen,

dat zijn twee verschillende dimensies:

 

Twee hoogleraren zaten aan een tafel op een podium voor rond 50 studenten en oudere gasten. Een videocamera liep mee. Hun lezing ging over WW1 en WW2. Ondersteund door vele dia’s vertelden ze de geschiedenis van “die vreeslijke gebeurtenissen”, de geschiedenis van WW1 en WW2.

 

Waarschijnlijk was het de grote hoeveelheid van “vreeslijke beelden”, die ze als “vreeslijk” hadden te becommentariëren, terwijl ze van binnen door deze beelden intense lust beleefden: plots draaiden ze door: plots hadden ze het over iets, wat niet in het verleden lag, maar in de nabije toekomst: “Het gaat gebeuren!” zei de ene. “Wij zullen het nog meemaken!” antwoordde de andere. “Ja, wij gaan het nog meemaken!” echode de eerste. “Het gaat gebeuren!” En zo ging het door, meerdere minuten lang. Hun omgeving hadden ze totaal vergeten. Dat een camera meeliep, hadden ze totaal vergeten. Dieper en dieper kwamen ze in een roes terecht en begonnen zoals gloeilampen te gloeien. Een heel vreemd gezicht.

 

Ze hadden het niet over een oorlog ergens in de wouden van Afrika. Nee, ze hadden het over WW3. Wat ze zo in verrukking bracht, was de visie op een alles vernietigende oorlog, waarin hun groep de aanvallende groep was, die met een superslimme strategie de planeet leeg veegde, die zonder een schot te lossen allen van de planeet verwijderde, die ze overbodig vonden, al deze dommen, door deze te laten verhongeren. De hongerdoodoorlog volgens de Morgenthau-strategie, daarover hadden ze het. Plots de voedselvoorzieningen grondig vernietigen. Energie en communicatie ook. Allen, veel te vele mensen op weinig grond, zonder voedsel in een compleet chaos te laten terecht komen: dat zijn de Sado-duivels achter de schermen nu aan het doorspelen. En ze oefenen, wat ze moeten doen, om de chaos dan ook in stand te houden:  ingrepen hier en daar, waar zich nieuwe structuren ontwikkelen, om te overleven: deze steeds opnieuw vernietigen. Als hun draaiboek (hun groep, met multimiljardairs in de top, doet alles volgens draaiboek) goed doordacht en compleet is en als ze hun soldaten in stelling hebben gebracht, dan willen ze aanvallen, met verrassingsslagen.

“Deze grote aanval is nu dichtbij!” was een boodschap ‘van boven’, die ook verdere personen, daaronder verdere hoogleraren, in opwelling bracht. Ook bij eerdere samenkomsten konden ze hun opwinding maar slecht verbergen.

En nu knalden twee van hen volledig door. En de camera liep mee. Het video van de lezing werd later op Internet gezet. Maar de doorgeknalde passages hebben ze er uitgeknipt.  Is dit een sein, dat ergens iets niet klopte met deze uitingen?

 

Omdat het hier om een terreuraanslag gaat, niet op WTC1 en WTC2 met 3000 doden, zoals op 9/11, maar om een terreuraanslag op de hele planeet, met 3 miljard doden, of meer, heb ik de politie geïnformeerd. Als burger ben ik verplicht, de overheid te waarschuwen, in zulke gevallen. Echter, de politie vond dit niet interessant genoeg. Maar een kleine planeet in gevaar! Als het zonnestelsel of de hele galaxis in het geding is, zal de politie misschien in actie komen!

Een andere interpretatie van het gedrag van de politie, die weigerde, de gemanipuleerde video te onderzoeken, is, dat de beslissers in de politie ook tot de sado-groep behoren. Wij wilden de namen en verbalisantnummers van de beslissers hebben. Maar ze weigerden, deze te geven.

 

In dit overzicht zien wij, dat de pest van vandaag, de factor x, extreem-sadisme, grote delen van de maatschappij, in het bijzonder het machtssysteem en de economie, in zijn grip heeft. Terwijl de oude pest maar delen van bevolkingen heeft gedood, kan het gebeuren, dat de nieuwe pest op korte termijn de hele wereldbevolking van de planeet veegt. Met uitzondering van de zieke groep.

 

Velen zijn bereid toe te geven, dat er een behoorlijk aantal van ‘sadisme-incidenten’ aan te treffen is en men er persoonlijk last van kan hebben. Bijvoorbeeld in de handen komen van een sado-arts of sado-tandarts en het te laat merken en schade lijden, dat zien ze als een mogelijkheid (Dr. Jansen-Steur - ‘incidenten’, of een beetje minder ernstig). Maar dat het hele systeem vergaand beheerst wordt door sado-zieke personen (a) en niemand het merkt (b) en het rustig blijft (c), dat vinden ze ‘onjuist’, ‘dat klopt niet!’ in hun ogen. [ Wij stellen alleen (a), niet (b) en (c).]

Inderdaad is dat moeilijk te begrijpen. Maar wat moeilijk te begrijpen is, is daarmee nog niet onwaar. ‘dat klopt niet!’ is te kort door de bocht.

Het is ook niet zo, dat niemand iets merkt (b).

Het is ook niet zo, dat het rustig blijft (c). Er zijn vele kleine opstanden tegen het systeem. Maar ze worden vandaag nog allemaal door de vele broers en zusters van de grote worgslang op een laag pitje gehouden en dan gedoofd. Het blijft meestal op een lokaal niveau, zodat de massa's het niet meekrijgen.

 

Het is niet zo, dat niemand iets merkt.

Maar velen, die van dichtbij kunnen observeren en iets merken, zeggen niets, omdat ze bang zijn. Effect: de meeste burgers horen en zien van talrijke manipulaties door de zieken helemaal niets. Dus denken ze: ’er is niets’ , of  ‘er is maar weinig, en dat is onbeduidend’ :  dat is te kort door de bocht. 

Als manipulaties en bedrog van zieken opgevallen zijn en als er reacties van moedige gezonden komen en zieke personen gestraft worden, dan is dat meestal lokaal en wordt ook maar lokaal bekend. De zogenoemde schandalen, die de kranten halen, zijn een uitzondering. Maar ook als zieke personen gestraft worden, zijn dit meestal alleen weinigen, degenen, die het meest opvielen, terwijl de zieke dadergroep groter is, maar undercover werkt en niet totaal gezien kan worden, dus ook niet totaal gestraft. Natuurlijk doen zij, die niet opgevallen zijn, pogingen, om de opgevallen collega’s te beschermen. Vaak lukt het. Zo niet, dan moeten ‘boerenoffers’ gebracht worden, en de rest van de groep blijft een tijdje stil en manipuleert dan verder. De zieke druk, schade te produceren, heeft een ventiel nodig. Het stopt dus nooit.

Als iemand de hele omvang van manipulaties, die een sado-achtergrond hebben, zou kunnen zien, dan zou hij een grote schrik krijgen. Niet enkele sado-manipulaties brengen een systeem onder sado-controle, maar een groot aantal manipulaties, die slim verweven zijn. Dat vergt mankracht! Dat vergt een groot aantal van zieke groepen en intelligente bestuurders van deze groepen. Ziek en intelligent! Vele personen, die daarbij zijn, zijn academici! Professoren, artsen, juristen, advocaten, rechters, bankiers, politieleiders, politici. Het hele spectrum!

Bij het totale systeem hoort ook een blussysteem, dat continu opstanden blust. Terwijl de opstandelingen, vaak enkelingen of mini-groepen, geen idee hebben van de grootte van de kraak, zijn de ‘brandweerleden’ ervaren experts en beslist niet overgevoelig. Ze hebben 1000 trucs op zak, om tegenstanders klein te krijgen, ze te ruineren, via dreigingen monddood te maken, om te kopen etc. En ze hebben hun AS, als al het andere niet werkt: de ongevaldood - verdwijnen van de kritische stem op het kerkhof. Het hoort alles daarbij! Zo’n systeem

door naar deel-3

Deel 2

party1,  deel 2, pag. 5, 6, 7, 8

more

more

terug

naar deel-1

door naar deel-3

GB

 

DE

 

NL

more

more

party1,  deel 2, pag. 5, 6, 7, 8

door naar

deel-3